Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trnava: 32 572 výsledkov
...
Spisová značka: 6Tos/116/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
1. Napadnutým uznesením okresný súd podľa § 66 ods. 1 písm. b), ods. 2 a ods. 3 Trestného zákona zamietol návrh odsúdeného na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia...
Spisová značka: 24CoPr/3/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
1. Uznesením napadnutým odvolaním súd prvej inštancie výrokom I. konanie zastavil, výrokom II. stranám sporu nárok na náhradu trov konania nepriznal a výrokom III. vrátil žalobcom...
Spisová značka: 11Co/54/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
1. Súd prvej inštancie rozsudkom napadnutým odvolaním zrušil podielové spoluvlastníctvo strán sporu k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. XXXX pre k. ú. V., obec V., okres Piešťany,...
Spisová značka: 20S/86/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
1. Žalobou zo dňa 16.7.2021, doručenou tunajšiemu súdu dňa 19.7.2021, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného v konaní č. 225384/2021 zo dňa 14.5.2021,...
Spisová značka: 32Cob/45/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie, ktorým uložil odporcovi povinnosť zdržať sa užívania nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území...
Spisová značka: 20S/81/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
1. Žalobou zo dňa 12.7.2021, doručenou tunajšiemu správnemu súdu dňa 13.7.2021, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného v konaní č. 91713/2021 zo dňa...
Spisová značka: 20S/84/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
1. Žalobou zo dňa 16.7.2021, doručenou tunajšiemu správnemu súdu dňa 19.7.2021, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného v konaní č. 225136/2021 zo dňa...
Spisová značka: 14S/55/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 9. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
1. Žalobou zo dňa 20.7.2021, doručenou tunajšiemu správnemu súdu dňa 22.7.2021, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia žalovaného číslo 100851279/2021 zo...
Spisová značka: 26CoE/18/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 9. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zastavil konanie o výkon rozhodnutia vedeného na Okresnom súde Skalica pod sp. zn. 8Em/1/2020 a žiadnemu z účastníkov nepriznal nárok na...
Spisová značka: 26CoP/31/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 9. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie návrh matky na zvýšenie výživného pre maloleté deti zamietol (výrok I.); styk otca s maloletými deťmi upravil tak, že otec je oprávnený...
...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.