Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trenčín: 35 380 výsledkov
...
Spisová značka: 2To/30/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
Okresný súd Trenčín na podklade podanej obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín zo dňa 12. marca 2018 pod č. k. 1Pv 824/17/3309-12, doručenej okresnému súdu dňa 13. marca...
Spisová značka: 23To/119/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Trenčín sp. zn. 8T/56/2017, zo dňa 12.09.2019 bol obžalovaný Bc. L. B. podľa § 285 písm. c/ Tr.por. oslobodený spod obžaloby Okresnej prokuratúry Trenčín...
Spisová značka: 23To/99/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
Rozsudkom súdu prvého stupňa bol obžalovaný W. Y. uznaný vinným z prečinu podvodu podľa § 221 ods. 1 Tr. zák., pretože dňa 13.07.2018 prevzal od poškodenej Z. B. zálohu 1.526,- €...
Spisová značka: 2To/20/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Trenčín zo dňa 17. októbra 2018 pod sp. zn. 8T/13/2018 bola obžalovaná I.. P. B. uznaná za vinnú zo spáchania trestného činu prečinu výtržníctva podľa §...
Spisová značka: 5CoP/61/2019
Forma rozhodnutia: Rozhodnutie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom rozhodol, že návrh otca na zníženie výživného ako aj návrh matky na zvýšenie výživného zamieta a žiaden z účastníkov nemá nárok na...
Spisová značka: 11S/104/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
1. Dňa 23.01.2017 bola tunajšiemu súdu doručená žaloba, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 104319017/2016 zo dňa 16.11.2016, ako aj prvostupňového...
Spisová značka: 11S/162/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
1. Dňa 03. 09. 2019 bola tunajšiemu súdu doručená žaloba žalobcu, ktorou sa domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 101699793/2019 zo dňa 10....
Spisová značka: 11S/176/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
1. Dňa 21.10.2019 bola tunajšiemu súdu doručená žaloba žalobcu, ktorou sa domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102191591/2019 zo dňa ...
Spisová značka: 23To/112/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Partizánske sp.zn.1T/71/2019, zo dňa 02.10.2019 bol obžalovaný Y. Y. uznaný za vinného z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a...
Spisová značka: 2To/42/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 2. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Prievidza zo dňa 17.12.2018, sp.zn. 1T/53/2018, bol obžalovaný D.. P. F. uznaný vinným z prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods....
...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené