Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trenčín: 34 337 výsledkov
...
Spisová značka: 14Sa/26/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1. Krajský súd v Trenčíne rozsudkom, č.k. 14Sa/26/2018-49 zo dňa 04.02.2019, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 26.02.2019 zrušil rozhodnutie Ústredia práce, sociálnych vecí a...
Spisová značka: 17CoP/46/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie rozhodol o návrhu otca na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým otec žiadal udeliť namiesto matky súhlas so zápisom maloletej do...
Spisová značka: 23Tos/79/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 1Nt/132/2019 zo dňa 4.7.2019 bolo rozhodnuté tak, že podľa § 73 ods. 1 Tr. zák. sa T. B., nar. X.X.XXXX ukladá ochranné psychiatrické...
Spisová značka: 23Tos/81/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Martin, sp. zn. 1T/69/2018 zo dňa 11.12.2018 bol H. H. odsúdený pre prečiny ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Tr. zák. a výtržníctva podľa § 364 ods....
Spisová značka: 23Tos/82/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
Trestným rozkazom Okresného súdu Lučenec, sp. zn. 3T/166/2016 zo dňa 21.11.2016 v spojení s uznesením Okresného súdu Lučenec, sp. zn. 3T/166/2016 zo dňa 19.7.2018 (uznesenie o...
Spisová značka: 17CoP/40/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie, ktorým zaviazal otca dieťaťa prispievať na výživu maloletého U. sumou 30,- eur mesačne, vždy do 15. dňa v...
Spisová značka: 11S/59/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1. Žalobca sa včas podanou žalobou domáhal preskúmania a zrušenia v záhlaví uvedeného rozhodnutia žalovaného zo dňa 2.5.2018, ktorým žalovaný podľa § 10 ods. 5 zákona č. 327/2005...
Spisová značka: 2Tos/92/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
Odsúdený W. W. vykonáva tresty odňatia slobody uložený mu jednak trestným rozkazom Okresného súdu Žilina zo dňa 22.02.2016, sp. zn. 28T/14812015, pre zločin týrania blízkej osoby a...
Spisová značka: 13S/11/2016
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
1. Žalobca sa včas podanou žalobou domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia Daňového úraduTrenčín č. 20934426/2015 zo dňa 05.10.2015 a rozhodnutia žalovaného č. 100017634/2016 zo...
Spisová značka: 23To/58/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 8. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Prievidza sp. zn. 2T/160/2018 zo dňa 03.04.2019 boli obžalovaníG. Y. a C. Y. uznaní vinnými z prečinu nebezpečného vyhrážania formou...
...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené