Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Trenčín: 40 155 výsledkov
...
Spisová značka: 28Sa/40/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1./ Dňa 06.09.2019 bola tunajšiemu súdu doručená žaloba, ktorou sa žalobkyňa domáhala preskúmania rozhodnutia žalovaného č. UPS/I zo dňa 07.08.2019, ktorým bolo potvrdené...
Spisová značka: 17CoP/27/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie zamietol návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým otec žiadal udeliť za matku súhlas so zápisom maloletej do E. a súčasne...
Spisová značka: 5CoP/30/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie výrokom I. maloletú Y. D., nar. XX.XX.XXXX zveril do osobnej starostlivosti matky a výrokom II. určil, že právo zastupovať maloleté...
Spisová značka: 11S/58/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 24. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Žalobca sa návrhom doručeným súdu dňa 27.07.2021 domáhal podľa § 185 zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) o odklad vykonateľnosti rozhodnutia...
Spisová značka: 14Sa/31/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Žalobca sa podanou správnou žalobou domáhal súdneho prieskumu v záhlaví uvedeného rozhodnutia, ktorým bolo zamietnuté jeho odvolanie vo veci jeho nároku na úrazovú rentu. 2....
Spisová značka: 14Sa/11/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Rozsudkom č. k. 14Sa/11/2020 - 70 zo dňa 08.03.2021, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa08.03.2021 tunajší súd zrušil rozhodnutie žalovaného č. UPS/US5/SSVODPPKPC/SOC/2020/9880...
Spisová značka: 16Cob/46/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Súd prvej inštancie rozsudkom č.k. 12Cb/2/2020-47 zo dňa 18. júna 2020 výrokom I. zaviazal žalovaného k povinnosti zaplatiť žalobcovi sumu 7.320 eur spolu s úrokomz omeškania vo...
Spisová značka: 23Tos/84/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 8. 2021
Trestným rozkazom Okresného súdu Námestovo sp. zn. 6T/15/2021 zo dňa 08.03.2021 bol P. Q. odsúdený pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1 Tr. zák. k trestu odňatia...
Spisová značka: 28Sa/12/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1./ Dňa 15.06.2020 bola súdu doručená žaloba žalobkyne, ktorou sa domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. XXX XXX XXXX X zo dňa 05.03.2020, potvrdzujúceho...
Spisová značka: 11S/58/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 8. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 9. 2021
1. Rozsudkom č. k. 11S/58/2020 - 142 zo dňa 21.04.2021, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa22.06.2021 tunajší súd zrušil žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného ako aj rozhodnutie...
...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.