Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Nitra: 33 900 výsledkov
...
Spisová značka: 12Co/98/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Súd prvej inštancie v rámci konania o určenie neúčinnosti právneho úkonu neodkladným opatrením uložil žalovanej, aby nenakladala s nehnuteľnosťami evidovanými na liste...
Spisová značka: 25Co/176/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Súd prvej inštancie rozsudkom zaviazal žalovaného na zaplatenie sumy 51.000 eur spolu s úrokom z omeškania 5 % ročne zo sumy 51.000 eur od 01.01.2017 do zaplatenia a žalobcovi...
Spisová značka: 26S/38/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 25.07.2020, elektronicky odoslanou Krajskému súdu v Nitre ako vecne a miestne príslušnému správnemu súdu (§ 19 ods. 1 v spojení s § 10, § 13...
Spisová značka: 4To/56/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 8. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
Napadnutým rozsudkom bol obžalovaný H. U. (ďalej len „obžalovaný“) uznaný za vinného zo spáchania obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok,...
Spisová značka: 25CoP/6/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Súd prvej inštancie rozsudkom znížil vyživovaciu povinnosť navrhovateľa F.. K. Y. U.. voči oprávnenej z výživného S. Y. zo sumy XXX eur mesačne na sumu 50 eur mesačne počnúc od...
Spisová značka: 1To/48/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
Napadnutým rozsudkom Okresný súd Nové Zámky (ďalej „súd I. stupňa“) uznal : 1/ obžalovaného mladistvého G. I. za vinného v bode 1/ pre spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného...
Spisová značka: 7Co/164/2019
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Okresný súd v Nitre uznesením č.k. 17C/496/2015-186 zo dňa 20.08.2018 rozhodol o trovách konania tak, že žalovanej voči žalobcovi nepriznal náhradu trov konania. Tento výrok...
Spisová značka: 7Co/86/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1.1 Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zaviazal žalovaného vydať a navrátiť žalobcovi vlastnícke právo k nasledovným nehnuteľnostiam v podiele 1/1: parcela číslo XXXX/X,...
Spisová značka: 9Co/69/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1.1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovaným v 1. a v 2. rade povinnosť zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne sumu 2.273,27 eura spolu s úrokom z omeškania vo...
Spisová značka: 9Co/85/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 7. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 9. 2020
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie rozhodol tak, že návrh žalobcov v 1. až 7. rade na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol a žalovanej nepriznal voči žalobcom v 1....
...

Zruš filter

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.