Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Nitra: 31 772 výsledkov
...
Spisová značka: 9CoP/45/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie návrh matky na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol. Zároveň nariadil neodkladné opatrenie, ktorým dočasne zveril maloletú G. O.,...
Spisová značka: 25Co/191/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1.Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie, ktorým zaviazal odporcu zdržať sa použitia dohody o zrážkach zo mzdy zo dňa 16. 10. 2015 (ďalej len...
Spisová značka: 12CoP/42/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zamietol návrh matky ako aj návrh otca na nariadenie neodkladného opatrenia. Svoje rozhodnutie odôvodnil s odkazom na ustanovenie § 324...
Spisová značka: 12CoP/44/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 17. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením zamietol návrh matky na nariadenie neodkladného opatrenia o zverení maloletého O. do osobnej starostlivosti matky. Zamietnutie návrhu...
Spisová značka: 7CoP/38/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1.1 Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie návrh otca na zníženie výživného zamietol. Rovnako zamietol aj návrh matky na zvýšenie výživného. O trovách konania rozhodol tak, že...
Spisová značka: 7CoP/41/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1.1 Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie rozviedol manželstvo navrhovateľa a manželky, uzatvorené dňa 20.07.2013 v U., zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu...
Spisová značka: 12Co/174/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi sumu 56 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku, vo zvyšku žalobu zamietol a žalovanej priznal...
Spisová značka: 4Tos/64/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
Napadnutým uznesením súd I. stupňa podľa § 241 odsek 1 písmeno a/ Trestného poriadku postúpil trestnú vec obvineného M. B. (ďalej len „obvinený“), stíhaného pre prečin podvodu...
Spisová značka: 4Tos/71/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
Napadnutým uznesením Okresný súd Levice (ďalej len „súd I. stupňa“) podľa § 66 odsek 1 písmeno a/, odsek 2 Trestného zákona zamietol návrh odsúdeného O. C. (ďalej len „odsúdený“) o...
Spisová značka: 7CoP/32/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 11. 2019
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie návrh na zverenie maloletej U. do náhradnej osobnej starostlivosti T. G. zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z...
...

Zruš filter

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené