Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Nitra: 38 816 výsledkov
...
Spisová značka: 4To/95/2020
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
Krajský súd v Nitre uznesením zo dňa 29.07.2021, sp. zn. 4To/95/2020 podľa § 319 Trestného poriadku zamietol odvolanie obžalovanej K.. A. N. (ďalej len „obžalovaná“), ktoré podala...
Spisová značka: 1To/58/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
Horeuvedeným rozsudkom súd I. stupňa uznal obžalovaného P. I. (ďalej len obžalovaný) vinným z prečinu nedovolenej výroby a držania jadrových materiálov, rádioaktívnych látok,...
Spisová značka: 22Sa/17/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 8. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
I. Stručný priebeh administratívneho konania1. Krajský súd v Nitre ako správny súd (§ 10 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok - ďalej len"SSP" alebo "Správny súdny...
Spisová značka: 12Co/74/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
1. Súd prvej inštancie napadnutým uznesením vyhovel návrhu žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia. Výrokom I. súd rozhodol, že žalovaný je povinný zdržať sa zamykania,...
Spisová značka: 9CoCsp/29/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
1.1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi 16 794,- eur so zmluvným úrokom 7,90 % ročne od 20. 12. 2018 do zaplatenia a s 5 % úrokom z...
Spisová značka: 12CoP/33/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 10. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zmenil rozsudok Okresného súdu Nitra č. k. 13P/219/2017-58 zo dňa 15.02.2018 v časti styku otca s maloletými deťmi V. a V. tak, že...
Spisová značka: 4Tos/93/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 9. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
Napadnutým uznesením Okresný súd Levice (ďalej len „súd I. stupňa“) podľa § 66 odsek 1 písmeno a/, odsek 2 Trestného zákona, zamietol návrh odsúdeného L. F. (ďalej len „odsúdený“)...
Spisová značka: 11S/117/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 9. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
1. Žalobca, zastúpený zákonným zástupcom, v podaní zo dňa 03. 09. 2021, doručeným tunajšiemu súdu dňa 16. 09. 2021, uviedol, že sa jedná o správnu žalobu. Poukázal na iný zásah,...
Spisová značka: 23Sa/100/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 9. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
1. Žalobca sa žalobou doručenou Krajskému súdu v Nitre dňa 18. 12. 2010 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. UPS/US1/SSZOSK/BEZ/2020/19803 zo dňa 16. 11. 2020 z...
Spisová značka: 23Sa/38/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 9. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 10. 2021
1. Žalobca sa žalobou doručenou Krajskému súdu v Nitre dňa 25. 05. 2021 domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. 12743-2/2021-BA zo dňa 24. 03. 2021 z dôvodu, že...
...

Zruš filter

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.