Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Košice: 40 215 výsledkov
...
Spisová značka: 2Sa/34/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 11. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 12. 2020
1. Správnou žalobou vo veci zaistenia žalobcu zo dňa 10.11.2020, doručenou správnemu súdu dňa18.11.2020 sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č....
Spisová značka: 6Tos/110/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 11. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 12. 2020
Napadnutým uznesením okresný súd podľa § 69 ods. 1 Tr. zák. zamietol žiadosť odsúdeného B. G. o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť všetky druhy...
Spisová značka: 2Sa/30/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 11. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 12. 2020
1. Správnou žalobou vo veci zaistenia žalobcu zo dňa 30.10.2020, doručenou správnemu súdu dňa12.11.2020 sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č....
Spisová značka: 7CoP/78/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 11. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 12. 2020
1. Súd prvej inštancie napadnutým rozsudkom zaviazal otca prispievať matke na výživu maloletého 140Eur mesačne od 8.4.2015 do budúcna vždy do 15. dňa každého mesiaca vopred. Dlžné...
Spisová značka: 2Co/193/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 11. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 12. 2020
1. Okresný súd Spišská Nová Ves ako súd prvej inštancie napadnutým uznesením nariadil neodkladné opatrenie, ktorým uložil žalovanému, aby nevstupoval do nehnuteľnosti, a to...
Spisová značka: 2Sa/29/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 11. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 12. 2020
1. Žalovaný napadnutým rozhodnutím č. PPZ-HCP-BA 12-42-012/2020-AV zo dňa 27.09.2020 podľa§ 88 ods.1 písm.b) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení...
Spisová značka: 3Sa/1/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 11. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 12. 2020
1. Napadnutým rozhodnutím žalovaný predĺžil lehotu zaistenia o dobu 3 mesiacov do 19.01.2021 podľa ustanovenia § 88 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov na účel výkonu...
Spisová značka: 6To/85/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 11. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 12. 2020
Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Košice II sp. zn. 8T/103/2014 zo dňa 9. 9. 2020 bol obžalovaný E. R. uznaný vinným z prečinu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej...
Spisová značka: 8Sa/1/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 11. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 12. 2020
1. Žalobca sa správnou žalobou zo dňa 30.10.2020 domáhal, aby súd nariadil jeho bezodkladné prepustenie zo zaistenia podľa § 221 ods. 2 Správneho súdneho poriadku (ďalej „SSP“)....
Spisová značka: 2CoCsp/41/2020
Forma rozhodnutia: Iné
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 11. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 12. 2020
1. Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (ďalej len ,,odvolací súd“) dňa 18.6.2020 rozhodol rozsudkom 2CoCsp/41/2020-176 o odvolaní žalobcu proti rozsudku 12Csp/81/2017-136 zo...
...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.