Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Banská Bystrica: 44 215 výsledkov
...
Spisová značka: 5To/38/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2020
Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Revúca sp. zn. 2T/65/2019 zo dňa 12.2.2020 boli obžalovaní Z. V. a Z. L. I. uznaný vinnými v bode 1/ rozsudku pre prečin ohrozovania mravnej...
Spisová značka: 11CoP/12/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2020
1. Odvolaním napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie zmenil rozsudok Okresného súdu Zvolen, č.k. 5P/297/2015-37 zo dňa 08.02.2016 v časti určenia výšky vyživovacej povinnosti otca...
Spisová značka: 4To/21/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2020
Rozsudkom Okresného súdu Rimavská Sobota, sp.zn. 11T/46/2019 zo dňa 29.10.2019 bol obž. N. S. oslobodený podľa § 285 písm. b/ Tr.por. spod obžaloby okresného prokurátora v...
Spisová značka: 4To/36/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 23. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2020
Napadnutým uznesením samosudca Okresného súdu Banská Bystrica podľa § 280 ods. 2 Tr. por. súd postúpil vec obžalovaného Z.. W. K. , nar. XX. XX. XXXX v I. I., trvale bytom I. I.,...
Spisová značka: 23S/248/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 22. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2020
1. Žalobca podal dňa 21.12.2019 na Krajskom súde v Banskej Bystrici správnu žalobu, ktorou sa domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 102382848/2019 zo dňa...
Spisová značka: 15Co/172/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2020
1. Okresný súd Lučenec predložil Krajskému súdu v Banskej Bystrici vec za účelom vyhotovenia opravného uznesenia k rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 29.02.2020, sp....
Spisová značka: 15CoP/43/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2020
1. Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol, že: „I. Súd pripúšťa zapretie otcovstva, ktoré svedčí Y. U., nar. XX. XX. XXXX, voči maloletému L. U., nar. XX. XX. XXXX a určuje, že...
Spisová značka: 26Sa/1/2020
Forma rozhodnutia: Rozhodnutie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2020
1. Žalobca podal osobne dňa 6. marca 2020 na Krajskom súde v Banskej Bystrici správnu žalobu proti nečinnosti žalovaného, ktorou sa domáhal, aby správny súd žalovanému prikázal,...
Spisová značka: 3To/51/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2020
Napadnutým rozsudkom súdu prvého stupňa bol obžalovaný J. R. uznaný za vinného z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe,...
Spisová značka: 11Co/11/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 5. 2020
1. Okresný súd Lučenec (ďalej aj „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom zo dňa 24. októbra 2019 zamietol žalobu na obnovu konania (prvý výrok) a rozhodol, že žalovaný...
...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené