Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Bratislava: 40 124 výsledkov
...
Spisová značka: 4Sa/45/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Dňa 25.5.2020 bola Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu (ďalej len „súd“) doručená správna žaloba žalobkyne datovaná 22.5.2020 (ďalej len „žaloba“), podaná proti...
Spisová značka: 4Sa/46/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Dňa 25.5.2020 bola Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu (ďalej len „súd“) doručená správna žaloba žalobkyne datovaná 22.5.2020 (ďalej len „žaloba“), podaná proti...
Spisová značka: 7Sa/45/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Dňa 22.05.2020 bola Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „tunajší súd“) doručená správna žaloba v sociálnych veciach, ktorou sa žalobca domáhal...
Spisová značka: 7Sa/43/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Dňa 22.05.2020 bola Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „tunajší súd“) doručená správna žaloba v sociálnych veciach, ktorou sa žalobca domáhal...
Spisová značka: 2To/29/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
Napadnutým rozsudkom Okresného súdu Bratislava III sp. zn. 1T/19/2019 zo dňa 12.02.2020 boli obžalovaní P. F. a P. F. uznaní vinnými zo spáchania pokračovacieho zločinu podvodu...
Spisová značka: 7Sa/34/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
Dňa 11.05.2020 bola Krajskému súdu v Bratislave (ďalej aj ako „správny súd“ alebo „tunajší súd“) doručená správna žaloba v sociálnych veciach, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania...
Spisová značka: 4Tos/23/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
Uznesením Okresného súdu Bratislava V z 09.01.2020 sp. zn. 2T/88/2013 bolo podľa § 50 ods. 4 Tr. zák. vyslovené, že odsúdený G. B. sa v skúšobnej dobe podmienečného trestu odňatia...
Spisová značka: 4Tos/45/2020
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
Okresný súd Bratislava V uznesením sp. zn. 2T/50/2017 zo dňa 03.03.2020 rozhodol tak, že podľa §50 ods. 4 Trestného zákona sa odsúdený U. T., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom X., t....
Spisová značka: 1To/18/2020
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
Napadnutým rozsudkom súdu I. stupňa bol obžalovaný X. S. uznaný za vinného z prečinu krádeže podľa § 212 odsek 2 písmeno f) Trestného zákona na tom skutkovom základe, že: obvinený...
Spisová značka: 4SaZ/11/2019
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 6. 2020
1. Rozhodnutím ČAS: MU-PO-169-51/2018-Ž zo dňa 20.11.2019 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) žalovaný v zmysle § 20 ods. 3 z dôvodu § 13c ods. 4 písm. d) zákona č. 480/2002 Z. z....
...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené