Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach Krajského súdu Bratislava: 37 411 výsledkov
...
Spisová značka: 4Sa/74/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Spisová značka: 4Sa/49/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1/ Dňa 15.5.2018 bola Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu (ďalej len „súd“) doručená správna žaloba podaná proti rozhodnutiu žalovanej Číslo: 19684-3/2018-BA zo dňa...
Spisová značka: 4Sa/67/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1/ Dňa 21.8.2018 bola Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu (ďalej len „súd“) doručená správna žaloba podaná proti rozhodnutiu žalovanej Číslo: 34931-3/2018-BA zo dňa...
Spisová značka: 1S/65/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Žalobou doručenou Krajskému súdu v Bratislave dňa 28.03.2019 sa žalobcovia domáhajú preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č....
Spisová značka: 1S/160/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1.Žalobou doručenou na Krajský súd v Bratislave dňa 19.07.2019, sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č: 101439284 zo dňa 12.06.2019 (ďalej len ...
Spisová značka: 1S/122/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Dňa 13.09.2018 bola Krajskému súdu v Bratislave (ďalej len „správny súd“ alebo ,,tunajší súd“) doručená žaloba, ktorou sa žalobca, ako opomenutý účastník administratívneho...
Spisová značka: 6S/125/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Žalobou doručenou Krajskému súdu v Bratislave dňa 05.06.2019 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného číslo 193048/2019 zo dňa...
Spisová značka: 1To/36/2019
Forma rozhodnutia: Rozhodnutie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
Rozsudkom Okresného súdu Bratislava III z 10.04.2019 sp. zn. 1T/9/2018 bol obžalovaný O. O. uznaný za vinného pre zločin krádeže podľa § 212 ods. 1, ods. 4 písm. c/ Tr. zák., na...
Spisová značka: 5S/75/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 15.04.2019 sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 100421569/2019 zo dňa 11.02.2019 (ďalej aj „napadnuté...
Spisová značka: 5S/81/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 4. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019
1. Žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 15.04.2019 sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 100422491/2019 zo dňa 11.02.2019 (ďalej aj „napadnuté...
...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené