Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 25 výsledkov
Dátum publikácie: 28. 7. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 25. 5. 2018
Môže odoslanie hromadného e-mailu s pozvánkou na výberové konanie na miesto učiteľa základnej školy spôsobiť zneplatnenie výberového konania pre rozpor s právnymi predpismi na...
Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 25. 5. 2018
Spoločnosť sprostredkúva pre klienta prenájom priestorov a komunikuje so zamestnancami klienta. Pritom spracúva ich údaje: meno, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Podliehajú...
Dátum publikácie: 22. 7. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 25. 5. 2018

Musí medzi klientom a externou spoločnosťou spracúvajúcou účtovníctvo klienta byť uzatvorená zmluva o spracúvaní osobných údajov?

Dátum publikácie: 20. 7. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 25. 5. 2018

Majú fyzické a právnické osoby povinnosť uvádzať na faktúrach doplňujúcu informáciu ohľadom spracúvania osobných údajov?

Dátum publikácie: 7. 7. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 31. 3. 2020
Je zamestnávateľ oprávnený žiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti aj za hodiny prekážok v práci? Ak zamestnanec pracoval 6 hodín a 2 hodiny poberal náhradu mzdy z titulu...
Dátum publikácie: 11. 6. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Zamestnávateľ chce zaviesť pracovné zmeny v prevádzke nasledovne: od 7.00 do 14.45 hod. a od 10.30 do 18.15 hodiny tak, že by jeden týždeň zamestnanec pracoval od 7.00 do 14.45...
Dátum publikácie: 9. 6. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 7. 2019
Ako má postupovať zamestnávateľ – nemocnica, ktorá bola určená príslušným ministerstvom za subjekt hospodárskej mobilizácie – ak jej zamestnanec (lekár) doručil počas nariadenej...
Dátum publikácie: 4. 6. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 25. 5. 2018
Starosta obce odmietol poskytnúť poslancovi obecného zastupiteľstva informáciu, ktorí zamestnanci obecného úradu majú na starosti jednotlivé agendy, odvolávajúc sa na ochranu...
Dátum publikácie: 4. 6. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 7. 2020
Od 1. 7. 2020 nadobudne účinnosť novela školského zákona týkajúca sa povinnosti Ministerstva školstva SR poskytovať Sociálnej poisťovni z centrálneho registra údaj o rodnom čísle...
Dátum publikácie: 13. 5. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 31. 3. 2020
Je zamestnávateľ oprávnený žiadať o príspevky podľa Opatrení SR na udržanie zamestnanosti aj na zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach mimo pracovného...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené