Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 103 výsledkov
Dátum publikácie: 8. 7. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 9. 2018
Zamestnávateľ dostal zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Ako sa má tento príspevok...
Dátum publikácie: 1. 4. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Zamestnanec s trvalým pobytom v Poľsku pracuje na Slovensku celý rok a má zo zdrojov na území SR výlučne príjmy zo závislej činnosti. Okrem toho má príjmy z úrokov v poľskej banke...
Dátum publikácie: 22. 3. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Lekárka dostala v roku 2019 opakovane peňažný príjem za konzultačnú činnosť od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako sa zdaňuje príjem za takúto činnosť? Má podať...
Dátum publikácie: 17. 3. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Fyzická osoba má príjem z ČR za vypracovanie posudkov k dizertačným prácam a za účasť v komisii na ich obhajobe na základe tzv. nepomenovanej zmluvy. Od slovenskej vysokej školy má...
Dátum publikácie: 16. 3. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Fyzická osoba predáva akcie neobchodované na regulovanom trhu, z ktorých časť nadobudla pred 20 rokmi a časť pred 5 rokmi. Podlieha príjem z predaja akcií dani z príjmov...
Dátum publikácie: 16. 3. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Ak má zamestnanec uzatvorené u jedného zamestnávateľa dve rôzne dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zdaňuje sa príjem z nich ako celok alebo každý samostatne? Ako...
Dátum publikácie: 13. 3. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Živnostník ukončil činnosť k 31. 5. 2019, na rozhodnutí živnostenského úradu má však uvedený dátum ukončenia 1. 6. 2019. V účtovníctve je naposledy účtované na základe bankového...
Dátum publikácie: 12. 3. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Je správne účtovanie dane za ubytovanie inkasovanej od ubytovaných v účtovníctve poskytovateľa ubytovacích služieb, ak túto daň uvádza v peňažnom denníku ako ostatný príjem...
Dátum publikácie: 10. 3. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Spoločnosť chce poskytnúť zamestnancom preventívne lekárske prehliadky nad rámec osobitných predpisov tak, aby u zamestnancov neboli zdanené a u zamestnávateľa boli uznaným daňovým...
Dátum publikácie: 5. 3. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Slovenský zamestnávateľ zamestnáva vietnamského občana. Z jeho mzdy odvádza preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktorý je zahrnutý v prehľadoch a hlásení. Vzťahujú sa v...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené