Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 16 354 výsledkov
...
Dátum publikácie: 2. 7. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Spoločnosť ako platiteľ DPH vlastní budovu – penzión od roku 2003. Prvá kolaudácia budovy bola v roku 1983. Budova sa kúpila od neplatiteľa DPH v sume bez DPH. Na budove sa...
Dátum publikácie: 2. 7. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018
V roku 2014 živnostník účtujúci v jednoduchom účtovníctve dal na vymáhanie neuhradené pohľadávky exekútorovi. V roku 2020 prišlo od exekútora „Upovedomenie o zastavení starej...
Dátum publikácie: 2. 7. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Ak bolo daňové priznanie za rok 2019 podané do 31. 3. 2020, má platiť preddavok na daň z príjmov fyzická osoba aj za II. štvrťrok 2020? Z daňového priznania 2019 totiž nevyplýva...
Dátum publikácie: 2. 7. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 7. 2009
Keď spoločnosť sprostredkuje prácu do Rakúska fyzickej osobe (občan Maďarska – súkromná osoba), musí sa registrovať podľa § 4 zákona o DPH, keď obrat z tržieb prevyšuje 49 790 €?
Dátum publikácie: 2. 7. 2020
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2017

Môže obec čerpať na hroziace súdne spory prostriedky z rezervného fondu?

Dátum publikácie: 2. 7. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Učiteľka súkromnej strednej umeleckej školy nastúpila dňa 3. 9. 2019. Dňa 19. 6. 2019 ukončila aktualizačné vzdelávanie podľa § 39 zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných...
Dátum publikácie: 2. 7. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2018
Zamestnanec verejnej správy bol práceneschopný od 15. 9. 2019 do 18. 11. 2019. V akej výške mu zamestnávateľ vyplatí 14. plat – vo výške časti platu vyplateného za mesiac november...
Dátum publikácie: 2. 7. 2020
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2016

Môže obec novembri 2019 zapracovať do rozpočtu na rok 2020 výstavbu parkovacej plochy z rezervného fondu 25 tis. €, ktoré má narozpočtované pre rok 2019?

Dátum publikácie: 1. 7. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Platiteľ DPH chce zrušiť registráciu, a teda musí odviesť DPH zo zostatkovej ceny majetku. Časť nehnuteľností bola zakúpená od neplatiteľov DPH a časť nehnuteľností od platiteľov...
Dátum publikácie: 1. 7. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 25. 4. 2020
V daňovom priznaní za rok 2019 vznikol právnickej osobe zisk. Môže umoriť stratu, ale nemá dostatočnú sumu. Môže použiť aj inštitút započítania daňovej licencie, teda bude...
...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené