Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 1 142 výsledkov
...
Dátum publikácie: 12. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 12. 1995
Zamestnanec pracuje na polovičný úväzok s hrubou mzdou 312 €, čistá mzda je 270,20 €. Zamestnanec má jednu vyživovanú osobu – manželku. Dňa 26. 8. 2019 bol doručený exekučný príkaz...
Dátum publikácie: 6. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Zamestnávateľ zamestnáva pedagogického zamestnanca, ktorý má 66 rokov a má pracovnú zmluvu na dobu určitú do 31. 8. 2019. Od 1. 9. 2019 pravdepodobne bude učiť na znížený pracovný...
Dátum publikácie: 4. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Zamestnankyňa poberá materské. Zamestnávateľ jej vyplatí v decembri tzv. 14 plat. Má vyplatenie 14. platu vplyv na poberania materského? Bude jej pozastavené vyplácanie...
Dátum publikácie: 3. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011
Zamestnávateľ má zavedený pružný pracovný čas, voliteľný pracovný čas je od 6:00 do 8:00 hod. a od 14:00 do 17:00 hod., základný pracovný čas od 8:00 do 14:00 hod. Zamestnanec bol...
Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Zamestnanec si objednal dovolenku v SR v máji 2019. Rekreačné zariadenie vystavilo zálohovú faktúru v plnej výške, ktorú bol zamestnanec povinný uhradiť neodkladne, pričom samotná...
Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Úhradu zálohy za rekreačný pobyt vykonala dcéra zamestnankyne zo svojho účtu. Následne zamestnankyňa neskôr vykonala prevod v tej istej sume na dcérin účet. Faktúra bola vystavená...
Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Ako sa počíta denný vymeriavací základ na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca pracujúceho na dohodu o pracovnej činnosti? V spoločnosti takíto dohodári...
Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Zamestnanec priniesol žiadosť o vyplatenie rekreačného príspevku na rekreáciu, ktorej sa zúčastnil s manželkou. Predložil faktúru aj doklad o zaplatení, lenže na faktúre je uvedené...
Dátum publikácie: 2. 12. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007
Na aký počet dní dovolenky má zamestnankyňa nárok, ak je zamestnaná od 19. 4. 2016, na materskú dovolenku nastúpila 9. 8. 2016 a na rodičovskú dovolenku nastúpila 1. 5. 2017?...
Dátum publikácie: 26. 11. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2010
Zamestnancom sa poskytujú stravné lístky vo výške 4,80 €. 55 % z ceny je nákladom zamestnávateľa, 45 % z ceny lístka si nenárokuje, poskytuje ho ako benefit zamestnancovi. Pri...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené