Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 1 258 výsledkov
...
Dátum publikácie: 6. 8. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2011
Dá sa s cieľom plnenia povinného podielu zamestnávania občana so zdravotným postihnutím využiť plnenie aj v prípade, že zamestnávateľ zamestnáva takúto osobu, ale len na dohodu o...
Dátum publikácie: 6. 8. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Zamestnanec končí pracovný pomer, ktorý mu trvá od 1. 10. 2009. Od roku 1999 je poberateľom výsluhového dôchodku. Od roku 2011 poberá starobný dôchodok. Má nárok na odchodné?
Dátum publikácie: 5. 8. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2015
Zamestnanci počas mimoriadnej situácie pracujú z domu. Zamestnávateľ si chce upraviť v kolektívnej zmluve, že bude počas obdobia práce z domu z dôvodu týchto mimoriadnych situácií,...
Dátum publikácie: 3. 8. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Zamestnankyňa čerpá materskú dovolenku. Zamestnávateľ uvažuje o zlúčení alebo skončení prevádzky. Ak by došlo k zániku zamestnávateľa, ako má zamestnávateľ postupovať pri skončení...
Dátum publikácie: 3. 8. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018
Zamestnanec má úväzok 37,5 hod., odmeňovaný je podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Dňa 6. 1. 2020 bol štátny sviatok a pripadol...
Dátum publikácie: 30. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011
1. zamestnankyňa nastúpila na 1. MD od 1. 9. 2016 do 25. 4. 2017, RD od 26. 4. 2017 do 10. 8. 2017, 2. MD od 11. 8. 2017 do 5. 4. 2018, RD od 6. 4. 2018 – nastúpila by 1. 7. 2020 a...
Dátum publikácie: 29. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2011
Zamestnanec, od marca 2020 už dôchodca, by mal dať daňové priznanie za rok 2019, kedy bol zamestnaný na trvalý pracovný pomer celý rok. Ten trval do 29. 2. 2020. Žiadosť o riadny...
Dátum publikácie: 29. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Zamestnanec bol na rekreácii s manželkou. Rekreáciu uhradil kreditnou kartou vystavenou k účtu manželky. Výplatu mu zamestnávateľ posiela na iný účet, v inej banke. Má nárok na...
Dátum publikácie: 28. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2008
Zamestnanec je od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020 na PN. Je poberateľom starobného dôchodku a ku dňu 30. 6. 2020 ukončuje pracovný pomer dohodou. Bude preplatená nevyčerpaná dovolenka za...
Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 23. 4. 2020
V prípade, že zamestnávateľ v priebehu mesiaca máj 2020 s niekoľkými zamestnancami ukončí pracovný pomer, bude spĺňať podmienky na poskytnutie príspevku na udržanie zamestnanosti,...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené