Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 1 174 výsledkov
...
Dátum publikácie: 21. 2. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Zamestnanec má uzatvorenú pracovnú zmluvu a je poberateľom starobného dôchodku z Ukrajiny. Neplatí sa v tomto prípade poistné na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti?
Dátum publikácie: 21. 2. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2011
Zamestnanec si počas celého roka 2019 uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane. V januári 2020 zamestnávateľovi doniesol Rozhodnutie Sociálnej poisťovne, že mu bol od 29. januára...
Dátum publikácie: 21. 2. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie zamestnancovi z Poľska, ktorý u neho pracuje od septembra 2019 na základe pracovnej zmluvy? Môže mu uplatniť nezdaniteľnú časť základu...
Dátum publikácie: 21. 2. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Započítava sa do vlastného príjmu manželky na uplatnenie NČZD rodičovský príspevok, ktorý je vyplácaný v inej krajine členského štátu EU?

Dátum publikácie: 21. 2. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018
Môže zamestnávateľ poskytnúť príspevok zo sociálneho fondu pre zamestnanca na dopravu do zamestnania, ktorý má priemerný zárobok vyšší ako 50 % priemernej nominálnej mzdy? Môže...
Dátum publikácie: 20. 2. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011
V zmysle § 89 Zákonníka práce sa pružný pracovný čas neuplatní, ak zamestnávateľ vyšle zamestnanca na pracovnú cestu. V tomto prípade si zamestnanec nevolí pracovný čas sám, ale...
Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2009

Vzniká zamestnancom zo Srbska nárok na mesačné uplatňovanie daňového bonusu na deti alebo len raz za rok v ročnom zúčtovaní alebo daňovom priznaní?

Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Zamestnanec, rezident SR, si chce pri vykonaní ročného zúčtovania za rok 2019 uplatniť odpočítateľnú položku na manželku. Manželka je zamestnancom Rumunska a v SR nie je zdravotne...
Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Bývalý zamestnanec ukončil pracovný pomer 30. 3. 2019. Od 1. 4. 2019 nebol zamestnaný ani evidovaný na úrade práce, a to do 31. 7. 2019. Od 1. 8. 2019 je evidovaný na úrade práce....
Dátum publikácie: 14. 2. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Môže si zamestnanec uplatniť v ročnom zúčtovaní dane nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá sa starala o dieťa do veku 3 rokov, ak mala materské vyplatené v januári 2019...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené