Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 1 116 výsledkov
...
Dátum publikácie: 21. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007
Spoločnosť zrušila z organizačných dôvodov jednu prevádzku (maloobchod) a ukončila so zamestnancami pracovný pomer podľa § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce. Niektorí zamestnanci...
Dátum publikácie: 21. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2004
Zastupiteľstvo schválilo mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi na určitú dobu. Počas tejto doby kontrolór čerpá dovolenku. V mesiaci, kedy je čerpaná dovolenka, má byť odmena...
Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2019
Ak bude zamestnávateľ vyplácať v májovej mzde 2019 13. plat, po novele už nie celý funkčný (priemerný) plat, ale najmenej 500 eur pri zamestnancovi na plný úväzok, aká suma...
Dátum publikácie: 17. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2002
Ako správne prepočítať nárok, resp. zostatok dovolenky pri prechode z 11,5 hodinového nepretržitého režimu do 7,5 hodinového rovnomerného režimu? Ide o zamestnanca do 30 rokov....
Dátum publikácie: 15. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2019

Môže zamestnávateľ poskytnúť 14. plat len niektorým zamestnancom?

Dátum publikácie: 11. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec predložil doklady na účely poskytnutia príspevku na rekreáciu. Platbu za ubytovanie mu uhradil syn zo svojho účtu. Je možné tieto doklady uznať?

Dátum publikácie: 10. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Aký nárok na dovolenku má zamestnankyňa po ukončení rodičovskej dovolenky, ak za rok 2013 má zostatok 8,5 dňa dovolenky? Konkrétne dátumy sú v texte.

Dátum publikácie: 9. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 2. 2010
Zamestnankyňa počas rodičovskej dovolenky prijala ponuku iného zamestnávateľa, kde má nástup 19. 8. 2019. Akým spôsobom môže skončiť pracovný pomer? Musí zamestnávateľ preplatiť...
Dátum publikácie: 9. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007
Zamestnávateľ má zamestnanca, ktorý dňa 26. 12. 2019 dosiahne vek odchodu do starobného dôchodku. Zároveň je tento zamestnanec čiastočne invalidný, má mieru poklesu vykonávať...
Dátum publikácie: 7. 10. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018
Stredná škola odmeňuje podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V podnikateľskej činnosti uzatvára dohody o vykonaní práce mimo...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené