Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 830 výsledkov
...
Dátum publikácie: 17. 9. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Slovenská s. r. o., ktorá nepodniká v poisťovníctve, uzavrela poistnú zmluvu s poisťovňou so sídlom vo Veľkej Británii (poisťovňa nemá pobočku v SR). Uvedená poisťovňa vyčíslila na...
Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2013
V obci sa nachádza skládka odpadov, ktorá neodvádza poplatok za uloženie odpadu obci, ale odvádza poplatok Envirofondu a Envirofond to poukáže v nižšej sume obci. Ako zaúčtovať...
Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 7. 2002

Nový prednosta obecného úradu používa na služobné cesty svoje súkromné auto. Je potrebné, aby mal zaplatené aj havarijné poistenie alebo stačí len PZP?

Dátum publikácie: 12. 9. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015
FO podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO podľa § 6 zákona o dani z príjmov. Súčasťou základu dane je aj zdaniteľný príjem z predaja osobného motorového vozidla. Kvôli tomuto...
Dátum publikácie: 12. 9. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Aká môže byť najvyššia suma na účte 413 - Ostatné kapitálové fondy, je to podľa vlastnej vôle konateľov alebo je to nejaká hranica sumy alebo podľa obratu spoločnosti?

Dátum publikácie: 12. 9. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2012

Ako zaúčtovať dotáciu z Fondu na podporu umenia, ktorú obec dostala na nákup knižiek do obecnej knižnice a aký kód zdroja použiť?

Dátum publikácie: 11. 9. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Má zraziť spoločnosť pri úhrade z tuzemska na Britské panenské ostrovy pre PO za technické poradenstvo daň vo výške 35 %? Britské panenské ostrovy sú nezmluvným štátom?

Dátum publikácie: 11. 9. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015
Je potrebné, aby poľnohospodárska firma mala e-kasu, keď jej robia služby živnostník, SHR a pod., a to napr. pasenie jalovíc, prípadne chov zvierat? Môže to byť aj práca na stroji....
Dátum publikácie: 10. 9. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2005

Aká ekonomická klasifikácia k rozpočtovej klasifikácii sa má použiť pri pitnom režime, ktorý plynie zo zákona o ochrane zdravia?

Dátum publikácie: 6. 9. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018
Spoločnosť bude vyplácať províziu za sprostredkovanie obchodu partnerovi so sídlom v Singapure, stálu prevádzkareň na Slovensku nemá. Ako je to s platením zrážkovej dane? Má...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené