Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 872 výsledkov
...
Dátum publikácie: 17. 12. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 7. 2016
Rozhodnutím súdu bola spoločnosť, ako neúspešný účastník súdneho konania, zaviazaná k úhrade trov právneho zastúpenia (trovy konania) protistrane, a to na účet advokáta, ktorý...
Dátum publikácie: 17. 12. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2003
Spoločnosť robí potlač oblečenia, výšivky na oblečenie a šiltovky, tlač reklamných plagátov a nálepiek. Ako správne zaúčtovať nákup dresov a treniek, potlač na ne, nákup pohárov a...
Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2010
Spoločnosť vyváža do Ruska svoje výrobky. Na výrobkoch sa vyskytla chyba a Rusi výrobky vrátili cez colnicu na základe proforma faktúry s nulovou hodnotou. Následne vyfakturovali...
Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016
FO podniká s kúpeľňovým štúdiom – predaj obkladov, sanity... V prenajatých priestoroch buduje reklamné kóje (drevené panely sa obkladajú dlažbou, osvetlenie, sanita). Pôvodné kóje...
Dátum publikácie: 12. 12. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018
SZČO má uzatvorené zmluvy o dielo so študentami podľa § 631 Občianskeho zákonníka na práce v lese - napr. výsadba stromčekov, čistenie v lesnej škôlke, asanácia zvyškov po ťažbe....
Dátum publikácie: 11. 12. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Spoločnosť kúpila v r. 2007 byt s garážou. V r. 2008 kúpila do bytu kuchynskú linku. DPH si odpočítavala v plnom rozsahu. Byt zaradila do užívania 31. 12. 2008. Teraz tento byt s...
Dátum publikácie: 10. 12. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Ako má spoločnosť postupovať pri 2 neuhradených pohľadávkach z roku 2015 vo výške 3 093,68 €, z ktorých už neočakáva úhradu? Môže ich daňovo odpísať, pokiaľ boli účtované pri...
Dátum publikácie: 10. 12. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016
S. r. o. kúpila podnik fyzickej osoby, prevzala do účtovníctva súvahu k dátumu predaja, aktíva sú 19 000 eur a pasíva 24 000 eur, čiže je z toho strata 5 000 eur. Ako zaúčtovať ten...
Dátum publikácie: 9. 12. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 13. 12. 1995
V zákone o sociálnom fonde je uvedené, že je možné okrem povinného a ďalšieho prídelu tvoriť sociálny fond aj dobrovoľne z ostatných zdrojov a tým môže byť aj napr. použiteľný...
Dátum publikácie: 6. 12. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2017
Podlieha predaj obchodného podielu v s. r. o. zdaneniu daňou z príjmu, ak predávajúci je spoločník - fyzická osoba, ktorý nemá obchodný podiel zahrnutý v obchodnom majetku...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené