Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 367 výsledkov
...
Dátum publikácie: 29. 7. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011
Zamestnávateľ mal v zdravotnej poisťovni preplatky a požiadal o ich vrátenie. Zároveň sa v starých rokoch zistili nedoplatky, ktoré zdravotná poisťovňa odpočítala od preplatkov,...
Dátum publikácie: 23. 7. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Zdravotnícke zariadenie posiela svojho zamestnanca – fyzioterapeuta – na kurz počas 2 rokov do Čiech, aby si urobil Vojtovu metódu cvičenia. Zamestnávateľ mu všetko uhradí (kurz,...
Dátum publikácie: 21. 7. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Zamestnankyňa nadobudne dôchodkový vek v auguste 2020. Ibaže k 31. 1. 2020 dala výpoveď (pracuje v školstve). Je pre ňu, kvôli dôchodku, výhodnejšie od 1. 2. 2020 nastúpiť na...
Dátum publikácie: 20. 7. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Zamestnankyňa má v užívaní služobný byt. Nájom hradí firma, túto čiastku zamestnankyni zdaňuje mesačne ako nepeňažný príjem. Zamestnankyni sa byt menil, a to ešte k 1. 1. 2019, v...
Dátum publikácie: 14. 7. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2010
Zmenou trvalého bydliska a súčasne zmenou miesta podnikania na základe úradného záznamu živnostenského registra bola zapísaná zmena miesta podnikania a aj zmena trvalého bydliska,...
Dátum publikácie: 7. 7. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 6. 4. 2020
Zamestnávateľ v oblasti služieb zameranej na opravy strojov a zdvíhacích zariadení má 7 zamestnancov, vrátane 2 konateľov, a traja zamestnanci majú deti vo veku do 10 rokov. Jeden...
Dátum publikácie: 3. 7. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Je potrebné oznámiť úradu práce voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku s označením, že zamestnávateľ má záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, ak ide o...
Dátum publikácie: 25. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 17. 5. 2020
Môže zamestnávateľ žiadať príspevok od štátu pri poklese tržieb podľa Opatrenia č. 3B aj na zamestnancov, ktorí majú ku dňu 21. 5. 2020 pracovné zmluvy na dobu určitú do 30. 6....
Dátum publikácie: 11. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2011
Štatutárny orgán občianskeho združenia vlastníkov lesných pozemkov nie je v pracovnom pomere v tomto združení. Občianske združenie začalo vykonávať aj podnikateľskú činnosť. Môžu...
Dátum publikácie: 8. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2020
Kúpeľné zariadenie bolo v dôsledku COVID-19 zatvorené od poslednej dekády marca až do 31. 5. 2020. Zamestnávateľ žiadal o príspevok od ÚPSVaR za marec a apríl 2020 žiadosťou 3b –...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené