Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 85 výsledkov
Dátum publikácie: 28. 6. 2019
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 25. 5. 2018
Z dôvodu GDPR spoločnosť kontaktujú dodávatelia služieb (aj z ČR) so žiadosťou o podpis zmluvy o spracovaní osobných údajov. Zmluva je však uvedená v českom jazyku. Pokiaľ má...
Dátum publikácie: 28. 6. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Aké dokumenty (...súhlasy a vyhlásenia...) musí obec vytvoriť pre novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva a starostu? Napríklad má sa pre zvolených poslancov spracovať...
Dátum publikácie: 21. 6. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Zamestnávateľ ponúka zamestnancom benefit zvýhodnených mobilných paušálov. Zamestnávateľ má zmluvu o spolupráci s poskytovateľom telefonických služieb. Ak má zamestnanec záujem...
Dátum publikácie: 21. 6. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Je potrebné mať test proporcionality pre informačný systém, a to GPS a kamery vo firme? GPS zamestnanci pri súkromných jazdách vypínajú a kamerové záznamy sa po týždni prehrávajú....
Dátum publikácie: 16. 6. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 9. 2011
Osobný dotazník zamestnanca založený v jeho osobnom spise pri nástupe do zamestnania obsahuje údaje, ktoré sú už neaktuálne, resp. v ňom neboli uvedené. Môže zamestnávateľ...
Dátum publikácie: 10. 6. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 1. 2013

Má zamestnávateľ právo monitorovať svojich zamestnancov na ich pracoviskách kamerovým systémom? Ak áno, za akých podmienok?

Dátum publikácie: 7. 6. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Podľa § 11 ods. 6 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo...
Dátum publikácie: 29. 5. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Môže zamestnávateľ pri prijímaní nového zamestnanca kopírovať úradné doklady, ako sú občiansky preukaz, kartičku poistenia, vodičský preukaz alebo si má iba odpísať potrebné údaje,...
Dátum publikácie: 29. 5. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Ak účtovná firma spracováva podvojné a jednoduché účtovníctvo pre klientov - s. r. o., SZČO a občianske združenia, ale nie mzdovú agendu, tu dostáva podklady len pre zaúčtovanie od...
Dátum publikácie: 26. 5. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Je vzdelávacia spoločnosť, ktorá spoločnosti/prevádzkovateľovi zabezpečuje školenia obsluhy motorových vozíkov, považovaná za sprostredkovateľa z pohľadu GDPR a je potrebné mať s...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené