Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 91 výsledkov
Dátum publikácie: 17. 10. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Spoločnosť so 130 zamestnancami uvažuje o zavedení elektronickej evidencie dochádzky. Rozhoduje sa medzi čipovými kartami alebo biometrickým údajom (odtlačok prsta).Môže...
Dátum publikácie: 10. 10. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
V Kolektívnej zmluve bola dohodnutá vzájomná spolupráca s akceptáciou individuálnej dohody zamestnancov a zamestnávateľa o bezplatných zrážkach zo mzdy podľa § 131 ods. 3 Zákonníka...
Dátum publikácie: 2. 10. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Zamestnávateľ chce dať deťom zamestnancov odmenu za vysvedčenie. Podmienka je priemer do 2,5 a z toho dôvodu sa musí predložiť kópia vysvedčenia. Kópie sa musia odložiť. Neporuším...
Dátum publikácie: 23. 9. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Zamestnanci majú na menovkách na odevoch uvedené svoje krstné mená. Zamestnávateľ chce, aby mali na menovkách meno aj priezvisko. Zamestnanci s uverejnením priezviska nesúhlasia....
Dátum publikácie: 10. 9. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Potrebuje spoločnosť v súlade s GDPR od uchádzačov o zamestnanie ich písomný súhlas na evidenciu životopisov na to, aby ich mohla evidovať v databáze uchádzačov?

Dátum publikácie: 6. 9. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Aké náležitosti má obsahovať dohoda o poskytovaní výplatnej pásky elektronickými prostriedkami podľa § 130 ods. 5 Zákonníka práce a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a...
Dátum publikácie: 28. 6. 2019
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 25. 5. 2018
Z dôvodu GDPR spoločnosť kontaktujú dodávatelia služieb (aj z ČR) so žiadosťou o podpis zmluvy o spracovaní osobných údajov. Zmluva je však uvedená v českom jazyku. Pokiaľ má...
Dátum publikácie: 28. 6. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Aké dokumenty (...súhlasy a vyhlásenia...) musí obec vytvoriť pre novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva a starostu? Napríklad má sa pre zvolených poslancov spracovať...
Dátum publikácie: 21. 6. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Zamestnávateľ ponúka zamestnancom benefit zvýhodnených mobilných paušálov. Zamestnávateľ má zmluvu o spolupráci s poskytovateľom telefonických služieb. Ak má zamestnanec záujem...
Dátum publikácie: 21. 6. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Je potrebné mať test proporcionality pre informačný systém, a to GPS a kamery vo firme? GPS zamestnanci pri súkromných jazdách vypínajú a kamerové záznamy sa po týždni prehrávajú....

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené