Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 104 výsledkov
Dátum publikácie: 28. 7. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 25. 5. 2018
Môže odoslanie hromadného e-mailu s pozvánkou na výberové konanie na miesto učiteľa základnej školy spôsobiť zneplatnenie výberového konania pre rozpor s právnymi predpismi na...
Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 25. 5. 2018
Spoločnosť sprostredkúva pre klienta prenájom priestorov a komunikuje so zamestnancami klienta. Pritom spracúva ich údaje: meno, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Podliehajú...
Dátum publikácie: 22. 7. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 25. 5. 2018

Musí medzi klientom a externou spoločnosťou spracúvajúcou účtovníctvo klienta byť uzatvorená zmluva o spracúvaní osobných údajov?

Dátum publikácie: 4. 5. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Hlavný kontrolór obce sa nahlásil na kontrolu do základnej školy, ktorá patrí pod obec. Chce kontrolovať mzdovú agendu. Aké sú jeho právomoci? Ktoré údaje mu škola nemôže poskytnúť...
Dátum publikácie: 27. 4. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 25. 5. 2018
Je zamestnávateľ oprávnený si pri uzatvorení pracovného pomeru vyhotoviť fotokópie osobných dokladov zamestnanca – občianskeho preukazu, zdravotnej karty poistenca, bankovej karty...
Dátum publikácie: 10. 3. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Je zamestnávateľ oprávnený použiť záznam z kamerového systému nainštalovaného v spoločnosti na pracovnoprávne účely, t. j. ako dôkaz porušenia pracovnej disciplíny a následné...
Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Jeden zo zamestnancov spoločnosti požaduje zverejnenie osobných údajov ostatných zamestnancov z dôvodu, že cca trikrát ročne žiada vstup zamestnancov do iných spoločností a...
Dátum publikácie: 14. 1. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
V starších pracovných zmluvách má zamestnávateľ uvedený bod, že zamestnanec súhlasí s používaním osobných údajov pre pracovnoprávne účely zamestnávateľa v súlade so zákonom č....
Dátum publikácie: 7. 1. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Zamestnanci vrátnice pýtajú občiansky preukaz na identifikáciu osôb, ktoré vstupujú do objektu. Je potrebné dať dotknutým osobám príp. niečo podpísať? Je číslo občianskeho preukazu...
Dátum publikácie: 31. 12. 2019
Autor: JUDr. Eva Tináková, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Po akom čase je možný výmaz personálnych údajov (meno, priezvisko, adresa zamestnanca atď.), ak zamestnanec ukončil pracovný pomer? Ako dlho sa tieto údaje archivujú v informačnom...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené