Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 122 výsledkov
Dátum publikácie: 16. 3. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 25. 5. 2018
Je v súlade s GDPR (ochranou osobných údajov), ak si klient vyhotovuje bez vedomia a súhlasu nahrávanej osoby (úradníka) jeho obrazovo-zvukový záznam počas vybavovania jeho...
Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 25. 5. 2018
Zamestnávateľ potrebuje kontaktovať bývalých zamestnancov prostredníctvom súkromného mobilného čísla a súkromnej emailovej adresy z dôvodu ponuky voľného pracovného miesta....
Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 25. 5. 2018
Je prevádzkovateľ (prenajímateľ hnuteľných vecí) oprávnený požadovať od dotknutej osoby (nájomcu) vyhotovenie kópie občianskeho preukazu, ktorá sa prikladá k uzatvorenej nájomnej...
Dátum publikácie: 7. 12. 2020
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Je prevádzkovateľ (výrobný podnik) oprávnený získavať od dotknutej osoby (návštevníka podniku) osobné údaje: meno, adresa, popis návštevy, čas návštevy a navštívená osoba?

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 9. 9. 2020
Je škola povinná poskytnúť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva osobné údaje žiakov, ako aj zamestnancov v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, ošetrujúci lekár, zdravotná...
Dátum publikácie: 12. 10. 2020
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 25. 5. 2018
Aké sú povinnosti zamestnávateľa – prevádzkovateľa – vo vzťahu k jeho zamestnancom z hľadiska ochrany osobných údajov? Je povinnosťou prevádzkovateľa preškoliť svojich...
Dátum publikácie: 8. 9. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Aký doklad musí mať zamestnávateľ, že elektronické výplatné pásky boli odoslané? Je postačujúca tabuľka z programu, na ktorej sú uvedené mená zamestnancov, e-mailové adresy...
Dátum publikácie: 18. 8. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Obecný úrad vykonáva kontrolu u platiteľa DPH na daň z nehnuteľností. Kontrola bola začatá v priestoroch platiteľa a obecný úrad dodatočne žiada o dodanie všetkých nájomných zmlúv...
Dátum publikácie: 28. 7. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 25. 5. 2018
Môže odoslanie hromadného e-mailu s pozvánkou na výberové konanie na miesto učiteľa základnej školy spôsobiť zneplatnenie výberového konania pre rozpor s právnymi predpismi na...
Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 25. 5. 2018
Spoločnosť sprostredkúva pre klienta prenájom priestorov a komunikuje so zamestnancami klienta. Pritom spracúva ich údaje: meno, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Podliehajú...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.