Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 94 výsledkov
Dátum publikácie: 11. 11. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Ak je so zamestnancom opätovne každý rok uzatváraná dohoda o pracovnej činnosti, musí byť aj na každý rok podpísané nové Oboznámenie dotknutej osoby?

Dátum publikácie: 6. 11. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Spoločnosť na intranete každý mesiac aktualizuje zostatok dovoleniek zamestnancov. K týmto údajom majú prístup len riaditelia a vedúci zamestnanci. Je zostatok dovolenky...
Dátum publikácie: 29. 10. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnávateľa sa vzťahuje aj na manžela, deti zamestnanca, prípadne inú oprávnenú osobu, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti. Aké doklady sú...
Dátum publikácie: 17. 10. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Spoločnosť so 130 zamestnancami uvažuje o zavedení elektronickej evidencie dochádzky. Rozhoduje sa medzi čipovými kartami alebo biometrickým údajom (odtlačok prsta).Môže...
Dátum publikácie: 10. 10. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
V kolektívnej zmluve bola dohodnutá vzájomná spolupráca s akceptáciou individuálnej dohody zamestnancov a zamestnávateľa o bezplatných zrážkach zo mzdy podľa § 131 ods. 3 Zákonníka...
Dátum publikácie: 2. 10. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Zamestnávateľ chce dať deťom zamestnancov odmenu za vysvedčenie. Podmienka je priemer do 2,5 a z toho dôvodu sa musí predložiť kópia vysvedčenia. Kópie sa musia odložiť. Neporuším...
Dátum publikácie: 23. 9. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Zamestnanci majú na menovkách na odevoch uvedené svoje krstné mená. Zamestnávateľ chce, aby mali na menovkách meno aj priezvisko. Zamestnanci s uverejnením priezviska nesúhlasia....
Dátum publikácie: 10. 9. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Potrebuje spoločnosť v súlade s GDPR od uchádzačov o zamestnanie ich písomný súhlas na evidenciu životopisov na to, aby ich mohla evidovať v databáze uchádzačov?

Dátum publikácie: 6. 9. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Aké náležitosti má obsahovať dohoda o poskytovaní výplatnej pásky elektronickými prostriedkami podľa § 130 ods. 5 Zákonníka práce a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a...
Dátum publikácie: 28. 6. 2019
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 25. 5. 2018
Z dôvodu GDPR spoločnosť kontaktujú dodávatelia služieb (aj z ČR) so žiadosťou o podpis zmluvy o spracovaní osobných údajov. Zmluva je však uvedená v českom jazyku. Pokiaľ má...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené