Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 19 výsledkov
Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 6. 2020
V zmysle rozsudku krajského súdu Nitra sa pod pojmom dobré mravy rozumie súhrn  spoločenských, kultúrnych a mravných noriem, ktoré v historickom vývoji preukazujú istú nemennosť,...
Dátum publikácie: 8. 4. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 4. 4. 2020

Analýza možnosti využitia inštitútu home office aj v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou vírusu COVID-19 a vzor smernice k práci z domu.

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 3. 2020
Násilie na pracovisku môže mať rôznu podobu a formu, najčastejšie sú však pojmy ako obťažovanie, šikana, mobbing, bossing či staffing a prečo je potrebné prijať všetky možné...
Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 3. 2020
V článku sa zameriame na niektoré zo spôsobov, ktorými môže zamestnanec falšovať evidenciu svojej dochádzky, následky z toho plynúce pre obe strany pracovnoprávneho vzťahu a...
Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 3. 2020

V článku poukazujeme na podmienky použitia súkromného vozidla zamestnanca pri pracovnej ceste a čo všetko môže z toho vyplývať. Článok je doplnený i praktickými príkladmi.

Dátum publikácie: 2. 3. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 3. 2020
V prípade, ak príslušný súd rozhodne, že je u zamestnanca – obvineného, daný dôvod pre jeho vzatie do väzby, zamestnanec sa nedostaví do práce a stráca sa tým prvok osobného výkonu...
Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 12. 2019

Článok je zameraný na zosumarizovanie tak noviel Zákonníka práce, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2019, ako aj noviel účinných od roku 2020.

Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 12. 2019
Zákon č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s...
Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 12. 2019
Novela zákonom č. 376/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2019 –  zákaz adresovaný zamestnávateľovi ukladať povinnosť zamestnancom, aby zachovávali mlčanlivosť o svojich pracovných...
Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 12. 2019
Zákon č. 380/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z., s účinnosťou od 19. 11. 2019 vymedzil okruh zamestnancov, ktorí majú nárok na 8 týždňov dovolenky na zotavenie a...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené