Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 94 výsledkov
Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2021
„Podnikateľským kilečkom“ sa mení a dopĺňa i zákon o účtovníctve. Predmetom novely je zvyšovanie veľkostných podmienok na povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Vzhľadom...
Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 10. 2018
Virtuálnu menu možno charakterizovať ako digitálnu internetovú menu, ktorá je založená na zložitom a šifrovanom matematickom algoritme. Obchodovanie s ňou podlieha daňovým aj...
Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 10. 2018
V nadväznosti na zmeny v zákone o účtovníctve sa s účinnosťou od 1. 10. 2018 novelizovalo opatrenie o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v...
Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 10. 2018
Keďže virtuálna mena je krátkodobým finančným majetkom, bol doplnený § 12 ods. 6 postupov účtovania v JÚ, podľa ktorého sa pri odplatnom nadobudnutí virtuálnej meny v knihe...
Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 10. 2018
Príklady účtovania virtuálnej meny – účtovanie kúpy a predaja virtuálnej meny za eurá, účtovanie nadobudnutia virtuálnej meny výmenou za tovar alebo službu, účtovanie nadobudnutia...
Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Účtovná závierka predstavuje zhrnutie údajov z bežného účtovníctva, a to k súvahovému dňu, tzn. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (k poslednému dňu účtovného...
Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Hlavný legislatívny rámec pre tvorbu účtovných závierok poskytuje zákon o účtovníctve a ďalej opatrenie MF SR, ktoré ustanovuje podrobnosti o postupoch účtovania v sústave PÚ a...
Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Medzi najdôležitejšie kontrolné a prípravné práce patrí overenie správnosti veľkostnej skupiny, overenie správnosti účtovania na účtoch majetku, záväzkov a vlastného imania,...
Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Závierkové účtovné prípady sa definujú ako účtovné prípady ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa...
Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Opravy chýb minulých účtovných období, ak ide o nevýznamné sumy, sa účtujú v bežnom roku na príslušný účet nákladov alebo výnosov, ak ide o významné sumy, účtujú sa v bežnom roku...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.