Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 469 výsledkov
...
Dátum publikácie: 28. 8. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 8. 2019
V článku autorka rozoberá problematiku daňových a odvodových povinností umelcov a autorov vrátane zdanenia príjmov zahraničných autorov a umelcov i príjem umelca a autora zo...
Dátum publikácie: 21. 5. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 5. 2019
V rámci niekoľkých novelizácií právneho predpisu upravujúceho zdaňovanie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti boli v poslednom období zavedené nové oslobodenia od dane.Ide...
Dátum publikácie: 7. 3. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019
Preddavky platí fyzická osoba, ak jej posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur. Pripravili sme zoznam „FAQ“ k téme preddavkov v nasledujúcich okruhoch: platenie...
Dátum publikácie: 1. 2. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Okrem zabezpečovania správy domu a nebytových priestorov má spoločenstvo aj povinnosti vyplývajúce z účtovných a daňových predpisov. V článku sa venujeme právnym aspektom správy...
Dátum publikácie: 1. 2. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov právnickou osobou. Má spôsobilosť mať práva a povinnosti a je...
Dátum publikácie: 1. 2. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Zmenou ustanovenia sa taxatívne ustanovujú dokumenty, ktoré sú nevyhnutné na zápis do registra spoločenstiev a explicitne sa dopĺňa povinnosť príslušného správneho orgánu použiť...
Dátum publikácie: 1. 2. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Zásadnejšie zmeny zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov priniesla ďalšia novela publikovaná v Zbierke zákonov SR pod číslom 283/2018 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť od...
Dátum publikácie: 1. 2. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2019
V zákone o dani z príjmov sú spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov považované za daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie v zmysle § 12 ods. 3...
Dátum publikácie: 1. 2. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Spoločenstvo ako právnická osoba je účtovnou jednotkou – je povinná viesť účtovníctvo a zostaviť účtovnú závierku. Ak má účtovná jednotka povinnosť podať daňové priznanie, v...
Dátum publikácie: 1. 2. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Rozoberieme povinnosti pri zdaňovaní príjmov vyplácaných spoločenstvom fyzickým osobám, ako napr. odmeny za výkon funkcie v orgánoch spoločenstva, odmeny za práce vykonávané pre...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.