Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 77 výsledkov
Dátum publikácie: 5. 2. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020
Z pohľadu ochrany osobných údajov je veľmi zaujímavým a od obdobia 25. 5. 2018 často používaným právnym základom oprávnený záujem. Kedy a za akých podmienok je takéto spracúvanie...
Dátum publikácie: 25. 9. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 9. 2019
V prípade spracúvania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie ide prevažne o dve rôzne možnosti: uchádzač o zamestnanie sa hlási na konkrétnu pracovnú pozíciu alebo uchádzač o...
Dátum publikácie: 9. 7. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Dňa 25. 5. 2019 uplynul rok od účinnosti nových predpisov o ochrane osobných údajov, ktorými sú Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane...
Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Prevádzkovateľ je povinný ochraňovať osobné údaje každej fyzickej osoby, o ktorej spracúva osobné údaje. Je povinnosťou prevádzkovateľa, aby dodržiaval platné predpisy o ochrane...
Dátum publikácie: 24. 6. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Každý, kto spracúva osobné údaje o fyzickej osobe, je povinný ju informovať podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679...
Dátum publikácie: 31. 5. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 5. 2018

Biometria sa využíva nielen v prípade vstupov do citlivých, osobitne chránených, vyhradených priestorov, ale aj na evidenciu dochádzky.

Dátum publikácie: 31. 5. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 5. 2018

Biometria sa využíva nielen v prípade vstupov do citlivých, osobitne chránených, vyhradených priestorov, ale aj na evidenciu dochádzky.

Dátum publikácie: 4. 4. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2018
Od 25. mája 2018 prichádza k zmenám v oblasti ochrany osobných údajov, a to z dôvodu, že sa zrušuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení...
Dátum publikácie: 4. 4. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2018
V pracovnej zmluve alebo dohode nesmie byť uvedené ustanovenie, kde zamestnávateľ udeľuje zamestnávateľovi súhlas na účely pracovnoprávneho vzťahu, pretože ide o spracúvanie...
Dátum publikácie: 4. 4. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2018

Spracúvať fotografiu na právnom základe zmluvy je novinkou podľa nových predpisov a táto možnosť nebola v zákone č. 122/2013 Z. z. upravená.

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené