Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 47 výsledkov
Dátum publikácie: 7. 10. 2013
Autor: kolektív
Právny stav od: 1. 9. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014
V tomto príspevku je rozobratá problematika zdaňovania príjmov vo forme cien a výhier podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“)...
Dátum publikácie: 3. 10. 2013
Autor: kolektív
Právny stav od: 1. 9. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014
Spoločnou charakteristikou štátnych rozpočtových organizácií a rozpočtových organizácií územnej samosprávy je vzájomná neprepojenosť príjmov a výdavkov ich rozpočtov, t. j....
Dátum publikácie: 3. 10. 2013
Autor: kolektív
Právny stav od: 1. 9. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 19 ustanovuje základné pravidlá...
Dátum publikácie: 3. 10. 2013
Autor: kolektív
Právny stav od: 1. 9. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014
V záujme prehľadnosti a dobrej čitateľnosti je tento príspevok rozčlenený na niekoľko ucelených častí, ktoré sa vždy z iného pohľadu zaoberajú problematikou osobitostí rozpočtového...
Dátum publikácie: 3. 10. 2013
Autor: kolektív
Právny stav od: 1. 9. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014
Je všeobecne známou skutočnosťou, že rozpočtová organizácia v princípe nemôže financovať svoje výdavky zo svojich príjmov (samofinancovanie rozpočtových organizácií nie je možné)....
Dátum publikácie: 21. 8. 2013
Autor: kolektív
Právny stav od: 1. 8. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014
V predchádzajúcom čísle Daňového a účtovného poradcu podnikateľa sme informovali o pripravovaných zmenách v zákone o DPH a v daňovom poriadku, ktoré pripravilo Ministerstvo...
Dátum publikácie: 19. 7. 2012
Autor: kolektív
Právny stav od: 1. 3. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2014
Dátum publikácie: 19. 7. 2012
Autor: kolektív
Právny stav od: 1. 3. 2012
Právny stav do: 1. 1. 2016
Dátum publikácie: 19. 7. 2012
Autor: kolektív
Právny stav od: 1. 3. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2014
Dátum publikácie: 19. 7. 2012
Autor: kolektív
Právny stav od: 1. 3. 2012
Právny stav do: 1. 1. 2016

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené