Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 49 výsledkov
Dátum publikácie: 21. 2. 2019
Autor: JUDr. Renáta Považanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019
Povinnosť deklarovať majetok je jedným z protikorupčných nástrojov premietnutých priamo do slovenského právneho poriadku, ktorého cieľom je chrániť verejný záujem a zabezpečiť...
Dátum publikácie: 21. 2. 2019
Autor: JUDr. Renáta Považanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Viete, kto má povinnosť podať majetkové priznanie pri výkone práce vo verejnom záujme a čo musí obsahovať? Zistite to v krátkom teste, ktorý sme pre vás pripravili.

Dátum publikácie: 31. 1. 2019
Autor: JUDr. Renáta Považanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Cieľom novely zákona o sociálnych službách bolo reagovať na vzniknuté aplikačné a interpretačné problémy spojené s uplatňovaním zákona o sociálnych službách, a to na úseku...
Dátum publikácie: 20. 11. 2018
Autor: JUDr. Renáta Považanová
Právny stav od: 1. 11. 2018
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili dňa 18. septembra 2018 predložený návrh novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č....
Dátum publikácie: 20. 11. 2018
Autor: JUDr. Renáta Považanová
Právny stav od: 1. 11. 2018
Zákonodarca novelou reaguje na vybrané aplikačné a interpretačné problémy pri uplatňovaní zákona o sociálnych službách v oblasti právnych vzťahov pri poskytovaní služby...
Dátum publikácie: 20. 11. 2018
Autor: JUDr. Renáta Považanová
Právny stav od: 1. 11. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2020
Novela precizuje, že za najnižší stupeň odkázanosti na mieste v domove sociálnych služieb na účely určenia výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v...
Dátum publikácie: 20. 3. 2018
Autor: JUDr. Renáta Považanová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Počnúc rokom 2018 nadobudli účinnosť hneď dve novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní...
Dátum publikácie: 20. 3. 2018
Autor: JUDr. Renáta Považanová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Udržateľnosť bývania a jeho dostupnosť je základnou potrebou ľudskej dôstojnosti, ktorá zároveň predstavuje základnú životnú potrebu. Z tohto dôvodu novela zákona dopĺňa a nanovo...
Dátum publikácie: 20. 3. 2018
Autor: JUDr. Renáta Považanová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Od 1. januára 2018 nadobudla účinnosť aj ďalšia novela zákona o sociálnych službách, konkrétne zákon č. 351/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej...
Dátum publikácie: 1. 3. 2018
Autor: JUDr. Renáta Považanová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Tiché spoločenstvo predstavuje veriteľský obligačný právny vzťah medzi dvoma účastníkmi, v rámci ktorého sa jeden z nich – tichý spoločník, podieľa svojím vkladom na podnikaní...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené