Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 144 výsledkov
Dátum publikácie: 24. 8. 2020
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 30. 9. 2020
Vzhľadom na to, že mnohé štáty len finalizujú alebo nedávno finalizovali novelizácie právnych predpisov (napr. ČR v júni 2020) a na mnohé otázky ešte neexistujú interpretácie...
Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020
Zákonník práce ustanovuje podmienky, za ktorých možno dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvoriť.Tento článok je zameraný na rozdiely medzi dohodami, ich...
Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020
Judikatúra KS Nitra –  I. Zaplatenie odmeny a vydanie bezdôvodného obohatenia, nesplnenie podmienok pre dohodu o vykonaní práce ani pracovnej zmluvy – faktický pracovnoprávny...
Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Tri rozhodnutia súdov pojednávajú o výnimočnosti uzatvárania dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020
Žalobca argumentoval a tvrdil, že správny orgán si nesprávne vyložil ust. § 244 ods. 2 písm. c) ZP a že pokiaľ ide o výkon práce, práca p. X. sa diametrálne odlišuje od práce...
Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020
Študent sa oproti ostatným fyzickým osobám dostáva do zvýhodneného postavenia, keď môže byť na základe zákonom priznanej výhody súčasne v pracovnom pomere, môže mať uzatvorenú...
Dátum publikácie: 20. 3. 2020
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2020
Ustanovenia § 38 ZP o doručovaní písomností v pracovnoprávnych vzťahoch sú relatívne známe (hoci ako ukazuje prax, nie vždy správne aplikované). V praxi však doručenie písomností...
Dátum publikácie: 20. 3. 2020
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2020
Žalovaný trval na tom, že predložil súdu listiny preukazujúce, že ku skončeniu pracovného pomeru žalobcu u žalovaného nedošlo na základe ústnej dohody o skončení pracovného pomeru,...
Dátum publikácie: 20. 3. 2020
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2020
Zákonník práce v § 38 ods. 1 upravuje poradie spôsobov doručovania písomností zamestnávateľom zamestnancovi, ako aj spôsob doručovania písomností poštovým podnikom (doporučene a do...
Dátum publikácie: 20. 3. 2020
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2020

Rozhodnutia súdov, ktoré sa zaoberali skúmaním, či boli doručenia písomností odmietnuté zamestnancom a či sa uplatnila fikcia doručenia.

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.