Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 129 výsledkov
Dátum publikácie: 25. 9. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 9. 2019
Odpovede na viaceré otázky z praxe zo súdnych rozhodnutí týkajúce sa postavenia osoby konateľa s. r. o., pokiaľ ide o jeho vzťah k pracovnoprávnym vzťahom, ako napr. možnosť výkonu...
Dátum publikácie: 25. 9. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 9. 2019

Pojem závislá práca definuje Zákonník práce v § 1, definíciu podnikania ako samostatnej zárobkovej činnosti subjektu určuje Obchodný zákonník v § 2.

Dátum publikácie: 25. 9. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 9. 2019
Tri rozmery otázky postavenia konateľa vo vzťahu k pracovnému právu, resp. k právu všeobecne: prípustný a neprípustný súbeh postavenia konateľa a zamestnanca (konkurencia...
Dátum publikácie: 25. 9. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 9. 2019

Vybrané a skrátené rozhodnutia súdov týkajúce sa posudzovania rôznych problémov konateľa a spoločníka a ich vzťah k pracovnoprávnym vzťahom.

Dátum publikácie: 18. 5. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 5. 2019

Komplexne spracovaná téma dovolenky v odbornom texte aj na konkrétnych príkladoch.

Dátum publikácie: 18. 5. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 5. 2019

Komplexne spracovaná téma dovolenky v odbornom texte aj na konkrétnych príkladoch.

Dátum publikácie: 18. 5. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 5. 2019

Komplexne spracovaná téma dovolenky v odbornom texte aj na konkrétnych príkladoch.

Dátum publikácie: 18. 5. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 5. 2019

Zákonník práce rozlišuje základnú a dodatkovú dovolenku. 

Dátum publikácie: 18. 5. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 5. 2019

Výmera dovolenky definuje minimálny jej rozsah; zamestnávateľ môže priznať zamestnancom aj vyššiu výmeru.

Dátum publikácie: 18. 5. 2019
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 5. 2019

Počet pracovných dní s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom a nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom. 

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené