Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 19 výsledkov
Dátum publikácie: 12. 7. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 2. 8. 2021
Článok ohľadom ekologických vozidiel v cestnej doprave má v prvom rade priblížiť a vysvetliť pojem ekologické vozidlá, vymedziť, na koho sa zákon vzťahuje, a uviesť, aký je...
Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021
Odstúpenie od pracovnej zmluvy, prípadne odvolanie výpovede nie je v praxi až tak bežné, čo však neznamená, že to nie je možné. Zamestnávateľ a zamestnanec často ani nemajú...
Dátum publikácie: 3. 6. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., JUDr. Zuzana Petriganová
Právny stav od: 3. 6. 2021
V tomto článku vám priblížime schválené zmeny zavedené s s účinnosťou od 1. 7. 2021 v zákone o upomínacom konaní a v Civilnom sporovom poriadku týkajúce sa posudzovania „vecného...
Dátum publikácie: 2. 6. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., JUDr. Zuzana Petriganová
Právny stav od: 1. 1. 2021
Podľa Občianskeho zákonníka má právnická osoba právo na ochranu svojho mena a dobrej povesti. Dobrá povesť, renomé alebo tiež „goodwill“ obsahuje predovšetkým určité morálne, ale...
Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 5. 2021
Pracovnoprávne vzťahy vznikajú najskôr od uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru. Dôvodom, prečo uvádzame toto tvrdenie je, že už od tohto...
Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 5. 2021
Zákonník práce uvádza celý rad povinností zamestnávateľa voči zamestnancovi, avšak tieto vyplývyjú aj z iných osobitných predpisov, ako napr. zo zákona o bezpečnosti a ochrane...
Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 5. 2021
Zamestnávatelia často nevedomky porušia nielen ustanovenia Zákonníka práce, ale aj ostatných osobitných predpisov. V najčastejších prípadoch boli nedostatky zistené napr. v...
Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 5. 2021
Kontrolu dodržiavania právnych predpisov zamestnávateľa zastrešuje najmä inšpektorát práce, ale tiež úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredie práce, sociálnych vecí a...
Dátum publikácie: 19. 5. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 5. 2021
Orgány vykonávajúce kontrolu vykonávajú kontrolu na základe ohlásenej alebo neohlásenej návštevy. Často požaduje informácie a vysvetlenia, prípadne predloženie potrebnej...
Dátum publikácie: 11. 5. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o., Mgr. Michaela Pyšná
Právny stav od: 1. 9. 2019
Akú zmluvu má obchodná spoločnosť alebo podnikateľ uzavrieť podľa nariadenia GDPR s externým účtovníkom, dodávateľom BTS, užívateľským zamestnávateľom a pod.? Toto sú stále...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.