Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 271 výsledkov
...
Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2021
Novelou zákona o DPH sa od 1. 1. 2021 zavádza povinnosť platiteľa dane opraviť odpočítanú daň, ak za dodanie tovaru alebo služby nezaplatil a uplatnil si právo na odpočítanie dane,...
Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2021
Postupy účtovania v PÚ pre podnikateľov upravujú účtovanie DPH v súvislosti s ustanovením § 25a zákona o DPH s účinnosťou od 1. 1. 2021. Úprava je rámcová, keď pre účtovanie o...
Dátum publikácie: 19. 8. 2020
Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Podľa postupu pri oprave základu dane definovanom v zákone o DPH postupuje platiteľ dane, dodávateľ tovarov a služieb, nadobúdateľ tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ako aj...
Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Rozdiely pri vedení účtovníctva mikro ÚJ oproti účtovným jednotkám, ktoré nie sú mikro ÚJ, sú v postupoch účtovania rovnaké od 1. 1. 2014 a možno ich zhrnúť do nasledovných...
Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017
Účtovné jednotky, podnikatelia, budú zostavovať účtovnú závierku za rok 2017 podľa rovnakého znenia účtovných predpisov, ako účtovnú závierku za rok 2016. V nadväznosti na novelu...
Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

Prehľad základných právnych predpisov upravujúcich účtovníctvo, ktoré je potrebné aplikovať pri zostavení účtovnej závierky podnikateľov za rok 2017.

Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017
Prinášame prehľad kontrolných činností, ktoré zabezpečujúce postup vykonania účtovnej závierky v súlade s účtovnými právnymi predpismi. Ide napr. o overenie správnosti veľkostnej...
Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017
Postup pri zmene malej účtovnej jednotky na mikro účtovnú jednotku, postup pri zmene malej účtovnej jednotky na veľkú účtovnú jednotku, postup pri zmene mikro účtovnej jednotky na...
Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017
Medzi prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh patrí kontrola bilančnej kontinuity, kontrola účtov, ktoré nevykazujú zostatok, zúčtovanie výsledku hospodárenia za minulý rok,...
Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017
Účtovné prípady ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, postupy účtovania definujú v § 2a ako účtovanie skutočností, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu,...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.