Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 180 výsledkov
...
Dátum publikácie: 22. 6. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 17. 6. 2020
Zákon o hazardných hrách stanovuje odvod z hazardných hier do štátneho rozpočtu a do rozpočtov obcí a spôsob a lehoty ich úhrady. Pri hazardných hrách, z ktorých sa vyberá odvod...
Dátum publikácie: 21. 5. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 7. 2020
Nejednoznačná formulácia zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady spôsobovala dlhodobo problémy pri vymáhaní miestneho poplatku...
Dátum publikácie: 6. 5. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 5. 2020
Sčítanie obyvateľstva je najvýznamnejšou akciou štátnej štatistiky a je dôležité pre tvorbu najrôznejších verejných politík. Štandardne sa u nás vykonáva každých 10 rokov, pričom...
Dátum publikácie: 29. 4. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 25. 4. 2020
Pre účely tohto príspevku sa budeme venovať len odkladom exekúcií a skončenia niektorých nájmov (samotný zákon upravuje najmä poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľom pred...
Dátum publikácie: 28. 4. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 25. 4. 2020
Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 upravuje viacero inštitútov a vzťahov v...
Dátum publikácie: 14. 4. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 4. 4. 2020
Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 upravuje viacero inštitútov a vzťahov v...
Dátum publikácie: 14. 4. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020
Účelom tohto príspevku nie je v žiadnom prípade podávať podrobný návod na oddlženie fyzickej osoby. Naším zámerom je skôr podať pochopiteľný opis tohto procesu, aby mali samosprávy...
Dátum publikácie: 9. 4. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 7. 4. 2020
Parlament schválil dňa 7. 4. 2020 zákon č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením...
Dátum publikácie: 21. 3. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 3. 2020
Súčasná situácia s masívnym útlmom života v našej spoločnosti kvôli ochoreniu COVID-19 stavia samosprávy pred viaceré praktické otázky. Jednou z nich je aj to, či vôbec môže a má...
Dátum publikácie: 20. 3. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 3. 2020

Štát postupne utlmil rôznu aktivitu a pohyb ľudí; sú však situácie, ktoré si čas nevyberajú a nepýtajú sa. A tu patria aj občianske obrady ako súd, svadby a pohreby.

...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené