Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 424 výsledkov
...
Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2021
Od roku 2021 môže daňovník prvýkrát získať postavenie mikrodaňovníka. Aké sú podmienky na získanie tohto štatútu? Aké daňové výhody z neho vyplývajú? Prostredníctvom príkladov a...
Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2021
Zrušenie spoločnosti patrí medzi administratívne zložité úkony. Ide o proces, ktorý si vyžaduje kombináciu právnych, účtovných a daňových znalostí. Zhrnieme právny rámec zrušenia...
Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 10. 2020
Obchodný zákonník od 1. 10. 2020 po novom upravuje podmienky pre zrušenie, neplatnosť a zánik spoločností, čo vyvoláva aj zmeny v zdaňovacích obdobiach daňovníkov, ktorí sú...
Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2021
Príspevok objasňuje daňové súvislosti využívania cudzej nehnuteľnosti v podnikaní. Rozoberá operatívny prenájom budov a stavieb, vypožičané budovy a stavby a finančný prenájom...
Dátum publikácie: 9. 12. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020
Príspevok podrobne rozoberá nehnuteľnosť právnickej osoby z pohľadu zákona o dani z príjmov - právnu úpravu nehnuteľností, stavebnú a technologickú časť stavby, zaradenie stavieb...
Dátum publikácie: 9. 12. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020

Podľa Občianskeho zákonníka nehnuteľnosťami sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom.

Dátum publikácie: 9. 12. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020
Vzhľadom na liberalizáciu účtovného chápania dlhodobého hmotného majetku zákon o dani z príjmov ustanovuje určitý odlišný prístup, ktorý má prednosť pred účtovným. Podstatné...
Dátum publikácie: 9. 12. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020
Pri budovách a stavbách je potrebné odlišovať zariadenia chápané ako súčasť stavby, ktoré sa odpisujú spolu so stavbou v rovnakej odpisovej skupine, od zariadení, ktoré sú i...
Dátum publikácie: 9. 12. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020
Pre odpisovanie stavieb sú vytvorené dve odpisové skupiny (odpisová skupina 5 a 6), pri zaradení budov využívaných na viaceré účely zákon o dani z príjmov stanovuje, že budovy,...
Dátum publikácie: 9. 12. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020
S technickým zhodnotením budov a stavieb je v praxi najviac problémov. Spočívajú predovšetkým v správnom rozlíšení výdavkov na opravy, ktoré možno zahrnúť do daňových výdavkov...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.