Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 210 výsledkov
...
Dátum publikácie: 18. 9. 2020
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 9. 2019
Cieľom príspevku je venovať sa problematike majetku z ekonomického hľadiska. Právny a účtovný pohľad na majetok je v odbornej literatúre často ponúkaný, menej ale autori prinášajú...
Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 4. 4. 2020
V príspevku sa budeme venovať zostaveniu záverečného účtu obce a VÚC, zameriame sa na legislatívne východiská, ako aj na praktický postup pri zostavení záverečného účtu obce a VÚC....
Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 4. 4. 2020
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ukladá obciam a VÚC okrem povinnosti zostaviť záverečný účet aj povinnosť dať si overiť účtovnú závierku audítorom, ktorý pri...
Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 4. 4. 2020

Vyrovnanie finančných vzťahov a najmä zúčtovanie finančných prostriedkov vyplývajúcich z týchto vzťahov je dôležitou súčasťou a východiskom zostavenia záverečného účtu.

Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 4. 4. 2020

Pri spracovaní záverečného účtu sa vychádza z údajov účtovnej závierky, účtovných a finančných výkazov spracovaných v metodike schválenej Ministerstvom financií SR.

Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 4. 4. 2020
Podľa § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pred schválením sa návrh záverečného účtu predkladá na verejnú diskusiu. Táto povinnosť obci vyplýva aj z § 9...
Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 4. 4. 2020

K základným zákonným povinnostiam hlavného kontrolóra patrí vypracovať odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu.

Dátum publikácie: 15. 6. 2020
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 12. 3. 2020
Príspevok rozoberá: podmienky prijatia a použitia návratných zdrojov financovania, zmenu pravidiel používania návratných zdrojov financovania v rokoch 2020 a 2021, účtovanie...
Dátum publikácie: 15. 6. 2020
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 12. 3. 2020

Príspevok rozoberá: účtovanie krátkodobých bankových úverov, účtovanie dlhodobých bankových úverov, účtovanie kontokorentného úveru.

Dátum publikácie: 14. 6. 2020
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 1. 2020
V príspevku sa budeme venovať aktuálnej téme návratných zdrojov financovania, podmienkam ich prijímania a použitia na obci a vo vyššom územnom celku. Návratné zdroje financovania...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.