Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 1 213 výsledkov
...
Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2020

Odpovede na otázky, kedy vzniká/zaniká povinné a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti či kto, kedy a za akých podmienok má nárok na dávku v nezamestnanosti.

Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2020
Povinne poistený v nezamestnanosti je zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený, t. j. fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný...
Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2020

Kto môže byť dobrovoľne poistenou osobou, kedy vzniká a zaniká dobrovoľné poistenie, sadzby poistného a vymeriavací základ.

Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2020
Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, obdobie, ktoré sa započítava do obdobia poistenia v nezamestnanosti, denný vymeriavací základ, maximálny denný vymeriavací základ.
Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2020
Podporné obdobie, t. j. obdobie poskytovania dávky v nezamestnanosti, je podľa § 105 zákona o sociálnom poistení šesť mesiacov. Vzhľadom na situáciu súvisiacu so šírením ochorenia...
Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2020
Zákonník práce umožňuje zamestnávateľom na plnenie svojich úloh a na zabezpečenie svojich potrieb uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného...
Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2020
Študenti vykonávajúci brigádu na základe dohody o brigádnickej práci študentov sa na účely zdravotného poistenia za zamestnancov nepovažujú a z odmeny za vykonanú prácu poistné na...
Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 6. 2020

Príjem študenta z pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodou o brigádnickej práci študentov je príjmom zo závislej činnosti, ktorý podlieha zdaneniu.

Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 4. 4. 2020
Článok sa venuje „koronaúčtovníctvu“. V prvej časti predstavuje možnosti odkladu splnenia povinností podľa zákona o účtovníctve z dôvodu mimoriadnej situácie. V druhej vysvetľuje,...
Dátum publikácie: 29. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 4. 4. 2020
V súlade s § 20 ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach sa v súvislosti s účtovnou závierkou za rok 2019 predlžuje lehota na zostavenie účtovnej závierky, lehota na uloženie...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené