Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 16 výsledkov
Dátum publikácie: 1. 7. 2020
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 27. 12. 2019
Cieľom článku je informovať podnikateľov, kto si musí plniť povinnosti výrobcu obalov v dodavateľsko-odberateľskom reťazci, či je to výhradný dovozca, veľkoobchod, maloobchod,...
Dátum publikácie: 27. 2. 2020
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 27. 12. 2019
Vplyv na životné prostredie je akýkoľvek vplyv priamy alebo nepriamy na životné prostredie vrátane vplyvu na zdravie ľudí, faunu, flóru, biodiverzitu, klímu, pôdu, ovzdušie, vodu...
Dátum publikácie: 29. 1. 2020
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 19. 12. 2017
Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára  obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky...
Dátum publikácie: 13. 1. 2020
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 27. 12. 2019
Článok je určený pre podnikateľov v chemickom priemysle, ale aj pre niektorých podnikateľov v oblasti energetiky, spracovania a výroby kovov, nerastov, nakladania s odpadom a...
Dátum publikácie: 22. 11. 2019
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 1. 7. 2018
Článok je určený manažérom komerčných firiem, ktorých predmetom podnikania je alebo majú podnikateľský plán inštalovať technológiu s používaním náterových látok, či už na báze...
Dátum publikácie: 12. 9. 2019
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 1. 7. 2019
Článok je určený právnickým osobám – podnikateľom, ktorým vznikajú ostatné a nebezpečné odpady alebo ktorí majú tieto odpady v držbe.Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa...
Dátum publikácie: 8. 8. 2019
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 15. 7. 2018
Článok je určený právnickej osobe, ktorá pravidelne zaobchádza v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 tona alebo...
Dátum publikácie: 6. 8. 2019
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Článok je určený právnickým osobám, ktoré plánujú zorganizovať športové, kultúrne, hudobné alebo iné verejné podujatie. Text článku informuje o povinnostiach organizátora podujatia...
Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Viete, aké povinnosti majú výrobcovia pneumatík, distribútori pneumatík a čo musia splniť koneční používatelia pneumatík?Článok je určený fyzickým osobám – podnikateľom...
Dátum publikácie: 31. 5. 2019
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Článok je určený všetkým zamestnávateľom zodpovedným za plnenie povinností v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnostným technikom,...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené