Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 368 výsledkov
...
Dátum publikácie: 14. 10. 2020
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020
V príspevku sa zaoberáme daňovým posúdením služieb poskytovaných prostredníctvom digitálnych platforiem so zameraním na digitálne platformy na prepravu cestujúcich, ktoré využívajú...
Dátum publikácie: 19. 8. 2020
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020
Dokazovanie zo strany správcu dane slúži až na následnú verifikáciu skutočností a dokladov predkladaných daňovým subjektom a iba ak daňový subjekt, na ktorom leží dôkazné bremeno,...
Dátum publikácie: 2. 6. 2020
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Právny stav od: 4. 4. 2020
Na základe korona legislatívy boli okrem iných opatrení prijaté aj úpravy týkajúce sa prerušenia daňového konania. V príspevku uvádzame, ako prerušenie daňového konania ovplyvňuje...
Dátum publikácie: 27. 4. 2018
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2018
Cestovné kancelárie a agentúry sú z hľadiska DPH zdaniteľnými osobami. Hlavným predmetom činnosti cestovných kancelárií je poskytovanie služieb cestovného ruchu, pri ktorých sa...
Dátum publikácie: 1. 3. 2018
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2018
V podnikateľskej praxi je bežným javom, že obchodní partneri si za dodanie tovaru alebo služby dohodnú platbu pred uskutočnením samotnej dodávky. Daňová povinnosť z hľadiska DPH...
Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017
Posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka je u niektorých platiteľov DPH spojené s dvoma povinnosťami a to v súvislosti s odpočítaním DPH. Ide o povinnosť vykonania ročného...
Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017
Odpočítaná môže byť len tá suma DPH, ktorou boli priamo zaťažené jednotlivé nákladové prvky zdaniteľného plnenia. Existencia priameho a bezprostredného spojenia medzi konkrétnym...
Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017
Zúčtovanie vstupnej dane sa vykoná v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka. Táto povinnosť sa však nevzťahuje na všetkých platiteľov, ale len na tých, ktorí prijali na...
Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017
K prehodnoteniu odpočítanej alebo neodpočítanej dane vzťahujúcej sa k investičnému majetku (ide o investičný majetok definovaný na účely DPH) môže dôjsť u platiteľov, u ktorých na...
Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017
Komplexný príklad k úprave odpočítanej dane za rok 2017 s konkrétnymi zdaniteľnými obchodmi, s výpočtom ročného koeficientu, so zmenou účelu používania investičného majetku a s...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.