Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 4 výsledky
Dátum publikácie: 28. 10. 2019
Autor: Bc. Lukáš Tomaš
Autor v predkladanom príspevku analyzuje charakter (povahu) pôsobností, ktorými na jednotlivých úsekoch verejnej správy disponuje slovenská územná samospráva. V tejto časti článku...
Dátum publikácie: 20. 8. 2019
Autor: Bc. Lukáš Tomaš
Príspevok analyzuje charakter (povahu) pôsobností, ktorými na jednotlivých úsekoch verejnej správy disponuje slovenská územná samospráva. V prvej časti článku sa autor zaoberá...
Dátum publikácie: 16. 12. 2018
Autor: Bc. Lukáš Tomaš
Autor analyzuje inštitút nefunkčnej obce, ktorý bol do slovenského právneho poriadku zavedený novelou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, vykonanou zákonom č. 70/2018 Z. z.,...
Dátum publikácie: 18. 11. 2018
Autor: Bc. Lukáš Tomaš
Autor v článku analyzuje inštitút nefunkčnej obce, ktorý bol do slovenského právneho poriadku zavedený novelou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, vykonanou zákonom č....

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené