Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 57 výsledkov
Dátum publikácie: 15. 4. 2010
Autor: JUDr. Anna Jendrálová
Právny stav od: 1. 1. 2010
Právny stav do: 31. 12. 2010
Príspevok rozoberá problematiku osobitných pracovných podmienok týkajúcich sa tehotných a dojčiacich zamestnankýň, zamestnankýň v súvislosti s materstvom a starostlivosťou o deti a...
Dátum publikácie: 2. 9. 2009
Autor: JUDr. Anna Jendrálová
Právny stav od: 1. 1. 2009
Právny stav do: 31. 12. 2010
Osobitnou časťou Zákonníka práce ktorá upravuje pracovné podmienky mladistvých zamestnancov je § 171 – § 176. No Zákonník práce už v Základných zásadách v článku 7 zaručuje právo...
Dátum publikácie: 2. 7. 2009
Autor: JUDr. Anna Jendralová, JUDr. Anna Jendrálová
Právny stav od: 1. 9. 2007
Právny stav do: 31. 12. 2010

Ak vykonávaná činnosť nemá črty závislej práce, zamestnávateľ si ju môže zabezpečiť dodávateľsky, t. j. na základe zmlúv podľa Obchodného zákonníka či Občianskeho zákonníka.

Dátum publikácie: 29. 5. 2009
Autor: JUDr. Anna Jendralová, JUDr. Anna Jendrálová
Právny stav od: 1. 3. 2009
Právny stav do: 31. 12. 2010

Hospodárska kríza prináša mnohým zamestnávateľom prevádzkové problémy, ktoré ich nútia uplatňovať mimoriadne opatrenia prechodného i trvalého charakteru.

Dátum publikácie: 30. 4. 2009
Autor: JUDr. Anna Jendrálová
Právny stav od: 1. 1. 2009
Právny stav do: 31. 12. 2010
Informovanie zamestnancov o rozhodnutí o hromadnom prepúšťaní, počítanie lehôt, forma výpovede, podmienky platnej výpovede, počítanie času v súvislosti s lehotou 90 dní (ak je v...
Dátum publikácie: 20. 2. 2009
Autor: JUDr. Anna Jendrálová
Právny stav od: 1. 9. 2007
Právny stav do: 31. 12. 2010

Zamestnanec má právo na náhradu mzdy, ak nemôže vykonávať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa.

Dátum publikácie: 28. 11. 2008
Autor: JUDr. Anna Jendrálová
Právny stav od: 1. 9. 2007
Právny stav do: 28. 2. 2010

Zásady poskytovania mzdy vyplývajúce zo Zákonníka práce a možné  kroky pri problémoch s meškajúcou alebo nevyplatenou mzdou.

Dátum publikácie: 30. 10. 2008
Autor: JUDr. Anna Jendralová, JUDr. Anna Jendrálová
Právny stav od: 12. 6. 2008
Právny stav do: 31. 12. 2010
V príspevku poukazujeme na najčastejšie chyby a omyly, ktoré vznikajú pri doručovaní písomností pracovnoprávneho charakteru. Vzhľadom na význam vzniku, zmien a zániku práv a...
Dátum publikácie: 30. 10. 2008
Autor: JUDr. Anna Jendralová, JUDr. Anna Jendrálová
Právny stav od: 12. 6. 2008
Právny stav do: 31. 12. 2010
Príspevok rozoberá problematiku pracovnoprávnej všeobecnej a osobitnej zodpovednosti zamestnanca a zamestnávateľa za škodu, ktorá vznikla pri výkone práce alebo v súvislosti s ňou.
Dátum publikácie: 23. 6. 2008
Autor: JUDr. Anna Jendrálová
Právny stav od: 1. 9. 2007
Právny stav do: 11. 6. 2008

Praktické príklady, ako riešiť rôznorodé situácie vyplývajúce z poskytovania dovolenky zamestnancom s dôrazom na ustanovenia menené zákonom č. 348/2007 Z. z.

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené