Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 3 výsledky
Dátum publikácie: 19. 5. 2019
Autor: JUDr. František Kutlík
Právny stav od: 1. 5. 2019
V tejto komplikovanej a turbulentnej dobe, a to nielen v pracovnom prostredí, je doslova manažérskou nevyhnutnosťou sa bližšie oboznámiť s inštitútom mediácie, s jej možným...
Dátum publikácie: 26. 3. 2019
Autor: JUDr. František Kutlík
Právny stav od: 1. 3. 2019
Správne nastavená komunikácia neznamená len ovládanie základov jazyka cudzincov. Ako nevyhnutným sa začína ukazovať potreba oboznámenia sa aj s ich kultúrou a zohľadňovanie (nielen...
Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Autor: JUDr. František Kutlík
Právny stav od: 1. 6. 2019
„Mladá generácia má pocit, že s ňou prichádza lepší svet. Stará garda zasa, že s ňou ten lepší svet odchádza.“Karel Čapek
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené