Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 83 výsledkov
Dátum publikácie: 7. 4. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 4. 4. 2020
Po potvrdení ochorenia COVID-19 aj na území Slovenskej republiky bolo prijatých množstvo opatrení, ktoré zasahujú nielen do pracovnoprávnych vzťahov. Veľa zamestnávateľov, najmä z...
Dátum publikácie: 7. 4. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 4. 4. 2020
Po potvrdení ochorenia COVID-19 aj na území Slovenskej republiky bolo prijatých množstvo opatrení, ktoré zasahujú nielen do pracovnoprávnych vzťahov. Veľa zamestnávateľov, najmä z...
Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Mičurová Školková
Právny stav od: 1. 3. 2020
Pri monitorovaní zamestnancov je nutné dodržať súlad s Ústavou SR, so Zákonníkom práce a s pravidlami ochrany osobných údajov v intenciách GDPR. Aké zásady je potrebné dodržať pri...
Dátum publikácie: 25. 3. 2020
Autor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Pravidlá ochrany údajov (ako napríklad GDPR) nebránia opatreniam prijatým v boji proti pandémii korona vírusu. Boj proti prenosným chorobám je hodnotovým cieľom, ktorý zdieľajú...
Dátum publikácie: 20. 3. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 3. 2020
Tento článok sa venuje zmluvám, ktoré sú uzatvárané s fyzickou osobou. Z pohľadu ochrany osobných údajov je potrebné do zmluvy vložiť ustanovenie, prostredníctvom ktorého sa...
Dátum publikácie: 17. 2. 2020
Autor: JUDr. Mgr. Marek Perdík
Chcete si zaviesť kamerový systém v bytovom dome? Aké povinnosti vás čakajú? Pri monitorovaní spoločných priestorov bytového domu je splnený právny základ, ktorým je článok 6 ods....
Dátum publikácie: 5. 2. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020
Z pohľadu ochrany osobných údajov je veľmi zaujímavým a od obdobia 25. 5. 2018 často používaným právnym základom oprávnený záujem. Kedy a za akých podmienok je takéto spracúvanie...
Dátum publikácie: 30. 1. 2020
Autor: JUDr. Daniela Čičkánová, PhD., LL.M.
Predmetom článku je téza, v zmysle ktorej by Slovenská republika mala využiť moment otvorenia úpravy ochrany spotrebiteľa na to, aby rozšírila oblasť ochrany spotrebiteľa aj na...
Dátum publikácie: 2. 10. 2019
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 1. 9. 2019
Kontaktovanie nového obchodného partnera je v súvislosti so striktnou ochranou osobných údajov čoraz náročnejšie. Ako správne kontaktovať nového obchodného partnera a neporušiť...
Dátum publikácie: 25. 9. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 9. 2019
V prípade spracúvania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie ide prevažne o dve rôzne možnosti: uchádzač o zamestnanie sa hlási na konkrétnu pracovnú pozíciu alebo uchádzač o...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené