Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 67 výsledkov
Dátum publikácie: 9. 7. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Dňa 25. 5. 2019 uplynul rok od účinnosti nových predpisov o ochrane osobných údajov, ktorými sú Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane...
Dátum publikácie: 27. 6. 2019
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 6. 2019
25. mája 2019 to bol rok, čo do účinnosti vstúpilo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679/ES zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní...
Dátum publikácie: 27. 5. 2019
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 5. 2019

Sumarizácia nosných oblastí a pojmov týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, čo Nariadenie GDPR prinieslo do života nielen odbornej verejnosti. 1. časť 3-dielného textu.

Dátum publikácie: 18. 5. 2019
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková
Právny stav od: 1. 5. 2019
V prvej časti článku sme sa zaoberali predzmluvnými vzťahmi, náležitosťami pracovnej zmluvy, skúšobou dobou, v pokračovaní sa venujeme najdôležitejším povinnostiam voči daňovému...
Dátum publikácie: 17. 5. 2019

Autorsky spracovaný rozsudok z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva - Uchovávanie osobných údajov musí splniť test nevyhnutnosti.

Dátum publikácie: 1. 5. 2019
Autor: JUDr. Rastislav Funta, PhD., LL.M.
Technický vývoj v kontexte umelej inteligencie (UI) je dôležitý nielen kvôli neustále sa zvyšujúcemu objemu veľkého množstva údajov, tzv. Big Data. Predkladaný článok poskytuje...
Dátum publikácie: 12. 3. 2019
Autor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Právny stav od: 8. 3. 2019
Úrad vypracoval a zverejňuje zoznam spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov podľa čl. 35 ods. 4 všeobecného nariadenia...
Dátum publikácie: 2. 3. 2019
Autor: Mgr. Matúš Mesarčík, LL.M.
Predkladaný príspevok sa zameriava na analýzu postavenia správcu fanúšikovskej stránky na sociálnej sieti Facebook po nedávnom rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie vo veci...
Dátum publikácie: 11. 2. 2019
Autor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Právny stav od: 22. 1. 2019

Podľa § 81 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vydáva toto metodické usmernenie.

Dátum publikácie: 31. 1. 2019
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov sa v zásade dotýka každého subjektu, ktorý osobné údaje spracúva, a to nielen obchodných spoločností, ale aj obcí, škôl,...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené