Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 91 výsledkov
Dátum publikácie: 17. 7. 2020
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 5. 5. 2020
Spracúvanie súborov cookie pomáha mnohým prevádzkovateľom optimalizovať webové stránky. E-shopy ich zas často využívajú na cielený marketing. Ako je možné správne spracúvať a...
Dátum publikácie: 20. 5. 2020
Autor: doc. JUDr. Rastislav Funta, Ph.D., LL.M.
Príspevok si kladie za cieľ posúdiť právne postavenie prevádzkovateľa a sprostredkovateľa služieb cloud computingu, keďže tieto služby sú späté s právnymi problémami, ako...
Dátum publikácie: 18. 5. 2020
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 1. 1. 2016
V súvislosti s rozvojom internetu a elektronizáciou služieb často dochádza ku krádežiam osobných údajov. Ako vyzerajú najčastejšie formy krádeží? Je možná následná právna ochrana?
Dátum publikácie: 14. 5. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020
Osobné údaje, ako sú napríklad údaj o cestovateľskej anamnéze alebo údaj o tom, že je osoba v karanténe, nie sú považované za osobitnú kategóriu osobných údajov, avšak sú to osobné...
Dátum publikácie: 7. 4. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 4. 4. 2020
Po potvrdení ochorenia COVID-19 aj na území Slovenskej republiky bolo prijatých množstvo opatrení, ktoré zasahujú nielen do pracovnoprávnych vzťahov. Veľa zamestnávateľov, najmä z...
Dátum publikácie: 7. 4. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 4. 4. 2020
Po potvrdení ochorenia COVID-19 aj na území Slovenskej republiky bolo prijatých množstvo opatrení, ktoré zasahujú nielen do pracovnoprávnych vzťahov. Veľa zamestnávateľov, najmä z...
Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Slavomíra Mičurová Školková
Právny stav od: 1. 3. 2020
Pri monitorovaní zamestnancov je nutné dodržať súlad s Ústavou SR, so Zákonníkom práce a s pravidlami ochrany osobných údajov v intenciách GDPR. Aké zásady je potrebné dodržať pri...
Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 3. 2020
Príspevok sa zaoberá povinnosťou prevádzkovateľa prijať primerané technické a organizačné opatrenia, poukazuje na právnu úpravu o bezpečnostných incidentoch a ich zaznamenávaní u...
Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Otestuje svoje vedomosti – aké sú povinnosti prevádzkovateľa v oblasti bezpečnostných incidentov a ich zaznamenávania u prevádzovateľov?

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 3. 2020

Článok sa venuje téme príspevku na športovú činnosť dieťaťa z pohľadu povinností zamestnávateľa ako prevádzkovateľa podľa nariadenia GDPR.

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené