Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 75 výsledkov
Dátum publikácie: 2. 10. 2019
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 1. 9. 2019
Kontaktovanie nového obchodného partnera je v súvislosti so striktnou ochranou osobných údajov čoraz náročnejšie. Ako správne kontaktovať nového obchodného partnera a neporušiť...
Dátum publikácie: 25. 9. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 9. 2019
V prípade spracúvania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie ide prevažne o dve rôzne možnosti: uchádzač o zamestnanie sa hlási na konkrétnu pracovnú pozíciu alebo uchádzač o...
Dátum publikácie: 20. 9. 2019
Autor: prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Obrazový sledovací systém je systém skladajúci sa z kamerového zariadenia, monitorovacieho, záznamového a pridruženého zariadenia určeného pre prenosové a riadiace účely, ktoré sú...
Dátum publikácie: 12. 9. 2019
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 25. 5. 2018
Každá firma, ktorá spracúva osobné údaje, si musí v tejto oblasti plniť viacero povinností. Autor v krátkom a informatívnom článku popisuje 9 základných činností, ktoré by firma...
Dátum publikácie: 28. 8. 2019
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 8. 2019
Právna úprava monitorovania e-mailovej komunikácie zamestnancov zamestnávateľom a podmienky, za ktorých môže byť monitorovanie vykonávané; povinnosti zamestnávateľov pri...
Dátum publikácie: 28. 8. 2019
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 8. 2019

Krátky test na overenie vedomostí.

Dátum publikácie: 28. 8. 2019
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 8. 2019
Tretia časť je poslednou z trojdielneho seriálu, pričom jej nosnou témou je Nariadenie GDPR a dotknuté osoby so zameraním najmä na práva dotknutých osôb v zmysle Nariadenia GDPR...
Dátum publikácie: 23. 8. 2019
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 25. 5. 2018
Môžu internetové stránky prenášať údaje o návštevníkoch sociálnym sieťam? Táto otázka bola pomerne dlho nezodpovedaná. Odpoveď nám prinieslo nedávne rozhodnutie Súdneho dvora...
Dátum publikácie: 9. 7. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Dňa 25. 5. 2019 uplynul rok od účinnosti nových predpisov o ochrane osobných údajov, ktorými sú Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane...
Dátum publikácie: 27. 6. 2019
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 6. 2019
25. mája 2019 to bol rok, čo do účinnosti vstúpilo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679/ES zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené