Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 125 výsledkov
Dátum publikácie: 22. 7. 2019

Autorsky spracovaný rozsudok z judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky - K viazanosti civilného súdu rozsudkom o schválení dohody o vine a treste.

Dátum publikácie: 17. 5. 2019
Autor: JUDr. Zuzana Fabianová, Ph.D.

Autorsky spracovaný rozsudok z rozhodnutí Najvyššieho súdu Českej republiky – Postup súdu pri odstraňovaní rozporov medzi znaleckými posudkami.

Dátum publikácie: 16. 5. 2019
Autor: JUDr. Kristína Absolonová
Článok sa venuje problematike ustálenia pojmu obvyklého pobytu maloletých detí, ktoré boli v dôsledku rozhodnutia rodičov premiestnené na územie prijímajúceho štátu, kam bol...
Dátum publikácie: 1. 5. 2019
Autor: JUDr. Tatiana Hačková
Autorka v článku predstavuje nové nariadenie EÚ, ktoré platí v členských štátoch od 16. februára 2019. Považuje za užitočné a potrebné informovať širokú verejnosť o novinkách,...
Dátum publikácie: 1. 5. 2019
Autor: JUDr. Peter Toth-Vaňo
Autor sa v článku zaoberá retrospektívnym pôsobením judikatúry, t. j. otázkou, nakoľko je dôvodné bez ďalšieho aplikovať zmenenú judikatúru na už prebiehajúce súdne konania. Ponúka...
Dátum publikácie: 14. 4. 2019
Autor: JUDr. Michal Hrušovský, JUDr. Pavel Lacko, LL.M.
Výsluch svedkov tvorí podstatný dôkazný prostriedok, a to rovnako v konaní pred súdom, ako aj v rozhodcovskom konaní. V tejto súvislosti sa vo vzťahu k advokátom vyskytujú rôzne...
Dátum publikácie: 1. 4. 2019
Autor: JUDr. Ján Lazur, LL.M., JUDr. Zoltán Nagy
Riešenie doménových sporov pred všeobecným súdmi je otázkou ostatného desaťročia, pričom vzhľadom na špecifiká a technické presahy tohto typu sporov naráža súdna prax na rôzne...
Dátum publikácie: 27. 3. 2019
Autor: JUDr. Ing. Michaela Sýkorová
Právny stav od: 1. 7. 2016
Prijatím Civilného mimosporového poriadku (zákon č. 161/2015 Z. z.) došlo okrem iného k zmenám v právnej úprave dedičského konania, a to hlavne s cieľom zrýchlenia konania. Nižšie...
Dátum publikácie: 26. 2. 2019
Autor: doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.
Autor pojednáva o vybraných hmotnoprávnych a procesnoprávnych aspektoch zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa. Napriek ustálenosti právnej úpravy tejto oblasti regulácie...
Dátum publikácie: 23. 1. 2019
Autor: JUDr. Tomáš Pobijak
Aj keď výsluch svedka je jedným z tradičných dôkazných prostriedkov v sporovom konaní, odborná literatúra mu dosiaľ nevenovala väčšiu pozornosť. Na rozdiel od problematiky výsluchu...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené