Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 153 výsledkov
...
Dátum publikácie: 4. 3. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 5. 2021
Dlhé roky sa vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam alebo práva zodpovedajúceho vecného bremenu v aplikačnej praxi osvedčovalo vydaním notárskej zápisnice – osvedčenia o...
Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: JUDr. Marek Kundrát, LL.M.
Článok analyzuje možnosti procesnej obrany žalovaného v prípade, ak žalobca účelovým konaním in fraudem legis zneužije zákonnú úpravu týkajúcu sa miestnej príslušnosti, pričom...
Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: JUDr. David Vöröš
Cieľom článku je poukázať na viaceré praktické a problematické aspekty uplatňovania nárokov zo zmenky v civilnom konaní podľa Civilného sporového poriadku. Príspevok sa konkrétne...
Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: JUDr. Dušan Kucbel
Spoločnosť prostredníctvom konania o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení vytvorila rámec eliminovania neblahých následkov prejavov osôb s duševnou poruchou....
Dátum publikácie: 13. 11. 2020
Autor: Mgr. Silvia Valichnáčová
V dôsledku úmrtia vlastníka – fyzickej osoby predstavuje vo sfére správy bytových domov prechod vlastníckeho alebo spoluvlastníckeho práva k bytu alebo k nebytovému priestoru,...
Dátum publikácie: 12. 11. 2020
Ochrana dobrej viery nadobúdateľa záložného práva môže vylúčiť ochranu vlastníckeho práva nedbalého či ľahkomyseľného vlastníka pri rešpektovaní princípu proporcionality, ktorý...
Dátum publikácie: 11. 11. 2020
Autor: Mgr. Viliam Poništ, PhD.
Príspevok sa zaoberá právom podať návrh na predĺženie lehoty v komparácii s právom na podanie návrhu na odpustenie zmeškania lehoty. Rozoberá jednotlivé podmienky pre podanie...
Dátum publikácie: 11. 11. 2020
Autor: prof. JUDr. Ján Mazák, PhD.
Príspevok sa venuje, na základe konkrétneho konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky otázke plynutia procesnej lehoty na námietku zaujatosti voči znalcovi v sporovom...
Dátum publikácie: 4. 11. 2020
Ak je fyzická osoba označená identifikačnými údajmi, ktoré umožňujú jej identifikáciu a nezameniteľnosť s inou osobou, žaloba nemusí obsahovať dátum narodenia alebo rodné číslo. V...
Dátum publikácie: 3. 11. 2020
Autor: JUDr. Jana Matejová
Príspevok je venovaný postupovaniu vecí na konanie a rozhodovanie veľkému senátu správneho kolégia NS SR a jeho súčasťou je aj relevantná judikatúra Ústavného súdu Slovenskej...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.