Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 137 výsledkov
Dátum publikácie: 20. 5. 2020

Autorsky spracované rozhodnutie Ústavného súdu SR - Primeranosť výšky náhrady trov konania.

Dátum publikácie: 29. 4. 2020
Autor: Mgr. Barbora Magočová
Právny stav od: 23. 4. 2020
Článok podrobne analyzuje problematiku sudcovskej a zákonnej koncentrácie konania, a to najmä s dôrazom na zmapovanie aktuálnej rozhodovacej činnosti slovenských súdov. Pri použití...
Dátum publikácie: 17. 4. 2020

Autorsky spracované rozhodnutie Ústavného súdu SR - Zásada zachovania miestnej príslušnosti.

Dátum publikácie: 16. 4. 2020
Autor: Mgr. Viliam Poništ, PhD.
Príspevok sa zaoberá právom strany v civilnom konaní na náhradu trov konania v prípadoch, ak súd vo veci samej priznal plnenie na základe znaleckého posudku alebo vlastnej úvahy....
Dátum publikácie: 9. 3. 2020
Autor: Mgr. Viliam Poništ, PhD.
Príspevok sa zaoberá používaním urážlivého jazyka v podaniach a prejavoch smerovaných súdu v rámci prebiehajúceho konania. Analyzuje nielen prístup Ústavného súdu Slovenskej...
Dátum publikácie: 24. 2. 2020
Autor: Mgr. Silvia Valichnáčová
Seriál príspevkov na tému perfektná zmluva o výkone správy pokračuje priblížením ďalších významných zmien, ktoré so sebou priniesla novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve...
Dátum publikácie: 20. 2. 2020
Autor: JUDr. Marek Valachovič PhD.
Medzi charakteristické znaky výkonu správy domu formou správcu realizované podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení je, že správca...
Dátum publikácie: 4. 2. 2020
Autor: JUDr. Katarína Ševcová, PhD.
Právny stav od: 4. 2. 2020
Konanie o spôsobilosti na právne úkony patrí nepochybne medzi najvýznamnejšie konania civilných súdov. Rozhodne ide o konanie, ktoré svojimi dôsledkami zasahuje do samotnej...
Dátum publikácie: 4. 2. 2020
Autor: JUDr. Katarína Ševcová, PhD.
Právny stav od: 4. 2. 2020
V právnej doktríne je zaužívané považovať za ústny proces stav, keď v súdnom konaní prevláda ústna komunikácia ako výrazový prostriedok, hoci ho možno zmierniť použitím...
Dátum publikácie: 30. 1. 2020
Autor: Mgr. Viliam Poništ, PhD.
Príspevok sa zaoberá komparáciou možnosti použitia námietky premlčania v konaní pred odvolacím súdom. Rozoberá judikatúru a súdnu prax podľa pôvodnej právnej úpravy účinnej do...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené