Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 45 výsledkov
Dátum publikácie: 20. 8. 2019
Autor: JUDr. František Bonk, PhD.
Článok analyzuje súčasné hranice vyhýbania sa daňovým povinnostiam na prípadoch cezhraničnej distribúcie dividend v rámci úniového systému smernice o materských a dcérskych...
Dátum publikácie: 16. 8. 2019
Autor: Ing. Iveta Petrovická, Ing. Ľudmila Novotná
Právny stav od: 1. 1. 2019
V účtovej triede 5 sa účtujú prvotné náklady alebo druhotné náklady. Na jednotlivé účty tejto účtovej triedy sa účtujú účtovné prípady narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného...
Dátum publikácie: 16. 8. 2019
Autor: Ing. Iveta Petrovická, Ing. Ľudmila Novotná
Právny stav od: 1. 1. 2019
V účtovej triede 6 sa účtujú výnosy narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia. Prvotné výnosy sa v tejto účtovej triede účtujú časovo rozlíšené. Daň z pridanej hodnoty sa...
Dátum publikácie: 16. 8. 2019
Autor: Ing. Peter Jurčík
Právny stav od: 1. 1. 2019
Vecná a miestna príslušnosť správcu dane voči daňovému subjektu je dôležitým inštitútom pri správe daní. Od určenia miestnej a vecnej príslušnosti správcu dane sa vymedzuje orgán...
Dátum publikácie: 9. 8. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019
Cieľom príspevku je poukázať na hlavné zásady z účtovného a daňového hľadiska pri tvorbe kapitálového fondu a pri jeho prerozdelení, a to tak z pohľadu spoločníkov (akcionárov),...
Dátum publikácie: 9. 8. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019
Novela Obchodného zákonníka (zákonom č. 264/2017 Z. z.) s účinnosťou od 1. januára 2018 zaviedla pojem kapitálový fond, presnejšie povedané „kapitálový fond z príspevkov“. Dovtedy...
Dátum publikácie: 9. 8. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019
Podľa zákona o dani z príjmov vkladom je aj príspevok do kapitálového fondu z príspevkov obchodnej spoločnosti splatený daňovníkom (spoločníkom). To znamená, že ZDP pojmom „vklad“...
Dátum publikácie: 9. 8. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019
Obchodný zákonník s účinnosťou od 1. januára 2018 upravuje tvorbu a použitie (prerozdelenie) kapitálového fondu z príspevkov. Kapitálový fond z príspevkov zvyšuje vlastné imanie...
Dátum publikácie: 7. 8. 2019
Autor: Mgr. Igor Šumichrast, JUDr. Alexandra Vicová
Zákonom o športe bola zavedená možnosť, aby športový odborník podľa § 6 ods. 1 písm. a) až d) Zákona o športe mohol vykonávať športovú činnosť ako dobrovoľník (porovnaj § 6 ods. 3...
Dátum publikácie: 7. 8. 2019
Autor: Mgr. Zuzana Zajíčková
Zákonom o športe bola zavedená možnosť „sponzorstva“ v športe a bol zavedený nový zmluvný typ - zmluva o sponzorstve v športe. Zároveň s prijatím Zákona o športe došlo k...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené