Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 6 výsledkov
Právny stav od: 4. 4. 2020

Cieľom tejto smernice je úprava podmienok vykonávania práce z domu, tzv. home office.

Právny stav od: 1. 3. 2019
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, je povinný určiť organizačnú...
Právny stav od: 1. 3. 2019
Podľa § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. je zamestnávateľ podľa § 10 ods. 1 zákona povinný vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti o podávaní oznámení, preverovaní...
Právny stav od: 1. 7. 2019

Vstúpením nariadenia GDPR do aplikačnej praxe (od 25. 5. 2018) už prevádzkovatelia nemajú povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt.

Právny stav od: 25. 5. 2018
Jedným z najčastejších prostriedkov monitorovania priestoru (pracoviska) a zamestnancov je práve aj kamerový systém. Zamestnávateľ, ktorý má v úmysle zaviesť monitorovanie...
Právny stav od: 3. 3. 2017

Smernica o ochrane nefajčiarov a zákaze fajčenia na pracovisku.

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti IFP


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené