Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 378 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 9. 2020
Rokovací poriadok pedagogickej rady tvorí ďalšiu dokumentáciu školy podľa § 11 zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) súvisiacu s organizáciou a riadením školy. Znením...
Právny stav od: 1. 9. 2020
Jedným z dôležitých oprávnení obce je aj určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb (prevádzkový čas). Nástrojom na túto reguláciu je prijatie všeobecne...
Právny stav od: 1. 9. 2020
Účelom tejto smernice je upraviť postup zodpovedných zamestnancov a samotnej obce/mesta pri aplikácii noriem Zákona, ktoré sa týkajú vybavovania žiadostí o informácie prijímané...
Právny stav od: 1. 12. 2020

Obec/mesto ako správca dane zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2021 miestnu daň z nehnuteľností.

Právny stav od: 1. 12. 2020

Obec ako správca dane týmto všeobecne záväzným nariadením zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2021 miestnu daň za predajné automaty.

Právny stav od: 1. 12. 2020

Obec/mesto ako správca dane zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2021 miestnu daň za užívanie verejného priestranstva.

Právny stav od: 1. 6. 2015
Tento dokument obsahuje návod, ako postupovať pri aplikácii nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom a ktorým sa...
Právny stav od: 1. 12. 2020

Obec/mesto ako správca dane zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2021 miestnu daň za psa.

Právny stav od: 1. 12. 2020

Obec/mesto ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2021 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Právny stav od: 1. 6. 2015
Tento dokument obsahuje návod, ako postupovať pri aplikácii nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti IFP


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.