Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 32 výsledkov
Právny stav od: 1. 1. 2020

Účelom smernice je stanoviť jednotný postup pri vydávaní a používaní platobných kariet na území Slovenskej republiky (SR) a v zahraničí.

Právny stav od: 1. 12. 2019
Z dôvodov zvýšeného záujmu o osobitné stravovanie u detí a žiakov pribúdajú školské jedálne, resp. školy, ktoré majú školské jedálne, ktoré majú zabezpečenie diétneho stravovania...
Právny stav od: 1. 12. 2019
Cestovné náklady na dopravu žiaka z obce jeho trvalého pobytu do školy a späť uhrádza zákonnému zástupcovi žiaka škola, ktorú žiak navštevuje. Príspevok sa zákonnému zástupcovi...
Právny stav od: 1. 9. 2019
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení zriadených na území obce, ktorých...
Právny stav od: 1. 9. 2019
VZN upravuje podmienky poskytovania dotácií pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú...
Právny stav od: 1. 9. 2019
Používanie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov upravuje školský zákon. Škola si môže podrobnosti o používaní učebníc, učebných textov a pracovných zošitov upraviť...
Právny stav od: 1. 9. 2019
Škola si môže podrobnosti o organizovaní pobytov detí v škole v prírode, výletov, exkurzií, jazykových kurzov, kurzov na ochranu života a zdravia, športových výcvikov a ďalších...
Právny stav od: 1. 1. 2019
Podľa § 18e – Pravidlá kontrolnej činnosti zákona o obecnom zriadení – hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon...
Právny stav od: 1. 1. 2019
Na základe zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve určí obec svojím všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy zriadenej obcou. Školský obvod...
Právny stav od: 1. 2. 2019
Účelom smernice je stanoviť jednotné pravidlá prideľovania a používania služobných mobilných telefónov, dodržiavania stanovených finančných limitov na služobný mobilný telefón pre...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti IFP


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.