Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 4 výsledky
Právny stav od: 1. 7. 2020
Aj napriek tomu, že povinnosť vypracovania registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu pre podnikateľské subjekty, z činnosti ktorých nevznikajú registratúrne záznamy majúce...
Právny stav od: 1. 1. 2020
Interná smernica upravuje uchovávanie, ochranu a vyraďovanie písomností spoločnosti podľa zákona o archívoch a registratúrach a podľa osobitných predpisov ustanovujúcich povinné...
Právny stav od: 1. 1. 2019
Účtovná jednotka pri zostavovaní účtovnej závierky postupuje podľa platných právnych predpisov a vnútorných predpisov, predovšetkým predpisu k účtovnej závierke, ktorý by mal...
Právny stav od: 1. 1. 2012
Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v peňažných jednotkách meny euro. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene musí účtovať v eurách aj...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti IFP


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené