Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 2 výsledky
Právny stav od: 27. 12. 2019
Cieľom smernice je pomôcť podnikateľovi nastaviť systém nakladania s odpadom v spoločnosti, sprehľadniť povinnosti a určiť zodpovednosť jednotlivých zamestnancov. Smernica je...
Právny stav od: 1. 9. 2015
Táto smernica upravuje požiarny poriadok v plynovej kotolni. Plynová kotolňa a plynomerňa sú miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, pretože sa tu spracúva (spaľuje) horľavá...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti IFP


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené