Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 242 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 11. 2021
Smernica upravuje podrobnosti o poskytnutí a evidencii pracovného voľna pri dôležitých prekážkach v práci zamestnanca a postup zamestnancov pri oznamovaní a preukazovaní prekážok v...
Právny stav od: 1. 6. 2015
Účelom tejto smernice je určenie bezpečných postupov pre práce vykonávané na rebríkoch zamestnancami na pracoviskách spoločnosti, ako aj mimo nich, pokiaľ sú práce vykonávané pre...
Právny stav od: 1. 7. 2013
Účelom internej smernice Oboznamovanie s pracovnými prostriedkami je stanoviť pravidlá pre oboznamovanie zamestnancov s pracovnými prostriedkami, lehoty a formy oboznamovania, ako...
Právny stav od: 1. 11. 2021
Pracovný poriadok je interný predpis, ktorý podrobne upravuje jednotlivé ustanovenia Zákonníka práce v nadväznosti na konkrétne pracovné podmienky zamestnávateľa. Jeho obsah závisí...
Právny stav od: 1. 10. 2021
V príspevku sa venujeme problematike telovýchovných zariadení (telocviční) v školách a školských zariadeniach. Upozorníme na legislatívnu úpravu, ktorá sa uplatňuje pri prevádzke...
Právny stav od: 1. 1. 2022

Obec/mesto ako správca dane zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2022 miestnu daň z nehnuteľností.

Právny stav od: 1. 10. 2021
Účelom tejto smernice je vykonávanie kontrol stavu BOZP a OPP, a to prostredníctvom zamestnancov na rôznych stupňoch riadenia organizácie. Prevenčná činnosť je jednou z hlavných...
Právny stav od: 1. 9. 2015
Vzor požiarneho poriadku pracoviska (skladu horľavých a horenie podporujúcich plynov) je vypracovaný pre pracovisko s miestom so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Prílohou...
Právny stav od: 1. 9. 2015
V zmysle platných predpisov je právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov povinná zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v...
Právny stav od: 1. 1. 2022

Obec ako správca dane týmto všeobecne záväzným nariadením zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2022 miestnu daň za predajné automaty.

...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti IFP


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.