Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 395 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 1. 2021
Riaditeľ základnej školy v súlade s Pracovným poriadkom a Školským poriadkom vydáva smernicu, ktorej účelom je stanoviť pravidlá dištančného vzdelávania. Smernica o dištančnom...
Právny stav od: 15. 7. 2018
Vzor havarijného plánu na ochranu vôd, plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade...
Právny stav od: 1. 1. 2020
Cieľom smernice je určiť povinnosť vykonávania inventarizácie peňažných prostriedkov a cenín v tuzemskej a cudzej mene, ako aj kontrola dodržiavania právnych predpisov...
Právny stav od: 1. 12. 2020

Smernica je určená pre prevádzkovateľa veľkého/stredného zdroja znečisťovania ovzdušia (súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení).

Právny stav od: 1. 12. 2020
Účelom tejto smernice je určiť postup pre prípad vzniku poškodenia zdravia vrátane organizácie poskytnutia prvej pomoci, vybavenie pracovísk prostriedkami prvej pomoci a určenie...
Právny stav od: 1. 1. 2016
Návrh štruktúry všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „VZN“) podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o...
Právny stav od: 1. 11. 2020
Riaditelia škôl majú povinnosť vykonať každoročne hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov, t. j. počas roka prijať smernicu, kde sa upravia mechanizmy a kritéria...
Právny stav od: 1. 12. 2020

Obec/mesto ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2021 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Právny stav od: 1. 11. 2020
Prevádzkový poriadok a posudok o riziku sú vypracované pre činnosti, pri ktorých sú alebo môžu byť zamestnanci exponovaní nebezpečným chemickým látkam a chemickým zmesiam, ktoré sú...
Právny stav od: 1. 11. 2020
Táto interná smernica je spracovaná na základe dobrej praxe a reflektuje pravidlá a postupy v kontexte požiadaviek medzinárodnej normy v oblasti personálnej bezpečnosti pre...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti IFP


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.