Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 467 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 9. 2015
Vzor požiarneho poriadku pracoviska (skladu horľavých a horenie podporujúcich plynov) je vypracovaný pre pracovisko s miestom so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Prílohou...
Právny stav od: 1. 9. 2015
V zmysle platných predpisov je právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov povinná zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v...
Právny stav od: 1. 9. 2021

Obec ako správca dane týmto všeobecne záväzným nariadením zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2022 miestnu daň za predajné automaty.

Právny stav od: 1. 9. 2021

Obec/mesto ako správca dane zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2022 miestnu daň za psa.

Právny stav od: 1. 9. 2021

Obec/mesto ako správca dane zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2022 miestnu daň za užívanie verejného priestranstva.

Právny stav od: 1. 9. 2021

Obec/mesto ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2022 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Právny stav od: 1. 9. 2021

Obec/mesto ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2022 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Právny stav od: 1. 8. 2021
Účelom tejto smernice je zabezpečiť včasnú identifikáciu, spôsoby hlásenia, preskúmania, šetrenia a v neposlednom rade efektívneho odstránenia vzniknutých udalostí, ktoré môžu mať...
Právny stav od: 1. 10. 2021

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj.

Právny stav od: 1. 10. 2021
Prevádzkový poriadok je určený pre sklad nebezpečných odpadov a pre pracovníkov, ktorí zodpovedajú za správnosť a dodržiavanie pravidiel v rámci tohto skladu. Smernica obsahuje...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti IFP


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.