Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 451 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 9. 2021
Účelom tejto internej smernice je stanovenie podmienok pre riadenie dodávateľov vykonávajúcich práce v priestoroch spoločnosti v oblasti ochrany zdravia pri práci a ochrany pred...
Právny stav od: 1. 7. 2006
Účelom interného predpisu Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov je stanoviť v súlade so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v zmysle ustanovení...
Právny stav od: 1. 7. 2021
Účelom smernice je stanoviť postup pri evidovaní a účtovaní zásob v účtovnej jednotke. Cieľom je vymedziť druh zásob, ktorý predstavuje v účtovnej jednotke materiál (nedokončená...
Právny stav od: 1. 8. 2021
Účelom tejto internej smernice je stanovenie podmienok pre bezpečný výkon údržbársky prác v spoločnosti. Smernica určuje bezpečné podmienky odstránením rizika spojeného s nečakaným...
Právny stav od: 1. 8. 2021
Všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach,...
Právny stav od: 28. 6. 2021
Táto smernica upravuje postup pri predkladaní žiadosti o pridelenie príspevku na dopravu, prideľovaní príspevku na dopravu dieťaťa alebo žiaka uvedeného v § 4aa zákona, zúčtovaní...
Právny stav od: 1. 8. 2021
Účelom tejto internej smernice je stanovenie podmienok plánovania, zabezpečenia a výkonu cvičných požiarnych poplachov v spoločnosti. Táto interná smernica je platná pre všetkých...
Právny stav od: 30. 6. 2020
Tento článok a vzor smernice „Plán rozvoja bezpečnostného povedomia“ je spracovaný v najjednoduchšej forme, vo Worde a je určený pre bežných používateľov, spracovateľov a tvorcov...
Právny stav od: 1. 6. 2015
Účelom tejto internej smernice je stanovenie podmienok zavedenia, používania a porozumenia bezpečnostnému a zdravotnému značeniu na pracoviskách organizácie. Táto smernica je...
Právny stav od: 1. 8. 2021
Obsahom smernice o úhrade poplatku v materskej škole je určenie výšky a spôsobu úhrady finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti IFP


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.