Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 426 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 3. 2021
Účelom internej smernice Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci z domácnosti je stanoviť podmienky a pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zobrazovacou...
Právny stav od: 1. 3. 2021
Smernica upravuje, ktoré výdavky sú daňovými výdavkami pri osobných motorových vozidlách a pri nákladných motorových vozidlách alebo pracovných mechanizmoch, ako sa určí daňový...
Právny stav od: 1. 1. 2021
Cieľom úpravy smernice sú vlastné zdroje krytia majetku v neziskovke. V súlade s príslušnými hmotno-právnymi predpismi a potrebami je dôležité ustanoviť pravidlá pre tvorbu a...
Právny stav od: 1. 1. 2021
Účelom smernice je zadefinovanie dlhodobého majetku, postup jeho obstarávania, evidencie, odpisovania a vyraďovania. Uvedená interná smernica je základná, ktorá je vypracovaná v...
Právny stav od: 1. 1. 2021
Účelom internej smernice je určenie účtového rozvrhu neziskovky, ktorý obsahuje syntetické, analytické účty a podsúvahové účty potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov...
Právny stav od: 1. 1. 2021
Smernica ustanovuje postup pri spracovaní obehu účtovných dokladov v jednotlivých organizačných útvaroch tak, aby bola zabezpečená plynulosť prác pri vypracovávaní a účtovaní...
Právny stav od: 1. 3. 2021
Podľa Zákonníka práce sa môže pružný pracovný čas zaviesť pri rovnomernom alebo nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času, avšak len prostredníctvom kolektívnej zmluvy alebo po...
Právny stav od: 1. 1. 2021
Tento návrh štruktúry všeobecne záväzného nariadenia obce obsahuje výhradne odporúčania k úprave týkajúcej sa biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Nezahŕňa ostatné...
Právny stav od: 29. 1. 2020
Vzor testu proporcionality na posúdenie nevyhnutnosti a dĺžky uchovávania kamerového záznamu vypracovaný v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane...
Právny stav od: 1. 3. 2021
Táto interná smernica je platná pre všetkých interných a externých zamestnancov vykonávajúcich práce so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a len v priestoroch zamestnávateľa a...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti IFP


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.