Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 361 výsledkov
...
Právny stav od: 30. 6. 2020
Tento vzor je určený pre spracovateľov a tvorcov bezpečnostnej dokumentácie v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti (FOB) i bezpečnosti prostredia, pre bezpečnostných...
Právny stav od: 21. 7. 2020
Každý zamestnávateľ je povinný zamestnancom zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. V súvislosti s výkonom práce je potrebné kategorizovať prácu z hľadiska zdravotného...
Právny stav od: 1. 1. 2020
Účelom tejto smernice je pri uplatňovaní zákona o verejnom obstarávaní definovať práva a povinnosti, zodpovednosť, spôsob kontroly a postupy verejného obstarávateľa pri zadávaní...
Právny stav od: 1. 7. 2020
Aj napriek tomu, že povinnosť vypracovania registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu pre podnikateľské subjekty, z činnosti ktorých nevznikajú registratúrne záznamy majúce...
Právny stav od: 1. 8. 2019
Riziko v dôsledku expozície hluku na zdravie a bezpečnosť vzniká vplyvom rušivých a obťažujúcich účinkov hluku pri práci zamestnancov vyžadujúcich duševné sústredenie alebo...
Právny stav od: 15. 10. 2006
Hlavným cieľom prevádzkového poriadku je stanovenie bezpečných pracovných postupov pre činnosti s expozíciou hluku, a to hlavne s dôrazom na zabezpečenie ochrany zdravia...
Právny stav od: 1. 1. 2020

Smernica o verejnom obstarávaní, ktorej hlavným cieľom a účelom je stanoviť záväzné postupy pre zamestnancov obce/školy pri úkonoch spojených s verejným obstarávaním.

Právny stav od: 1. 1. 2019
Bezpečnostná politika kybernetickej bezpečnosti je podkladom pre implementáciu a realizáciu požiadaviek a zdokonaľovanie systému riadenia kybernetickej bezpečnosti, pre základné...
Právny stav od: 1. 1. 2020
V rámci územia obce môže dochádzať k vylepovaniu najrôznejších oznamov formou plagátov. Tie môžu mať podobu predvolebnej agitácie v rámci volebnej kampane alebo iného druhu...
Právny stav od: 11. 3. 2020
Aby sa zabránilo šíreniu infekcie, medzi najúčinnejšie opatrenia patrí správne správanie sa, dodržiavanie hygienických pravidiel a obmedzenie sociálneho kontaktu. Tieto opatrenia...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti IFP


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené