Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 479 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 1. 2022
Riaditelia škôl majú povinnosť vykonať každoročne hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov, t. j. počas roka prijať smernicu, kde sa upravia mechanizmy a kritéria...
Právny stav od: 1. 8. 2021
Ako postupovať v oblasti riešenia bezpečnostných incidentov? Tento článok a scenár pre riešenie bezpečnostných incidentov je spracovaný na základe dobrej praxe a reflektuje...
Právny stav od: 25. 5. 2018
Prevádzkovateľ je pri práci s osobnými údajmi povinný postupovať tak, aby nedošlo k úniku osobných údajov, respektíve k bezpečnostnému incidentu. Pokiaľ k bezpečnostnému incidentu...
Právny stav od: 1. 9. 2015
Článok sa zaoberá požiarnym poriadkom obce a rozoberá všetky časti, ktoré musí tento dokument obsahovať. Keďže je to legislatívna požiadavka pre obce, prejdeme si presné časti,...
Právny stav od: 1. 11. 2021
Smernica upravuje podrobnosti o poskytnutí a evidencii pracovného voľna pri dôležitých prekážkach v práci zamestnanca a postup zamestnancov pri oznamovaní a preukazovaní prekážok v...
Právny stav od: 1. 6. 2015
Účelom tejto smernice je určenie bezpečných postupov pre práce vykonávané na rebríkoch zamestnancami na pracoviskách spoločnosti, ako aj mimo nich, pokiaľ sú práce vykonávané pre...
Právny stav od: 1. 7. 2013
Účelom internej smernice Oboznamovanie s pracovnými prostriedkami je stanoviť pravidlá pre oboznamovanie zamestnancov s pracovnými prostriedkami, lehoty a formy oboznamovania, ako...
Právny stav od: 1. 11. 2021
Pracovný poriadok je interný predpis, ktorý podrobne upravuje jednotlivé ustanovenia Zákonníka práce v nadväznosti na konkrétne pracovné podmienky zamestnávateľa. Jeho obsah závisí...
Právny stav od: 1. 10. 2021
V príspevku sa venujeme problematike telovýchovných zariadení (telocviční) v školách a školských zariadeniach. Upozorníme na legislatívnu úpravu, ktorá sa uplatňuje pri prevádzke...
Právny stav od: 1. 1. 2022

Obec/mesto ako správca dane zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2022 miestnu daň z nehnuteľností.

...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti IFP


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.