Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 436 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 9. 2019
Jedným z atribútov zabezpečenia objektu a chráneného priestoru z pohľadu fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti je aj nastavenie a realizácia režimových opatrení. Pod...
Právny stav od: 20. 5. 2021
Smernica o podmienkach pripojenia na vodovod a kanalizáciu upravuje postup, proces a podmienky pripojenia a odpojenia na verejný vodovod a kanalizáciu v obci a rámcovo upravuje...
Právny stav od: 1. 1. 2010
Účelom tejto internej smernice je stanovenie podmienok bezpečného výkonu prác s elektrickým (ďalej len elektrické náradie) a neelektrickým ručným náradím (ďalej len neelektrické...
Právny stav od: 1. 1. 2021
Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka. Školský poriadok je vnútorným dokumentom školy, ktorý predstavuje súhrn záväzných noriem, zásad a pravidiel zabezpečujúcich...
Právny stav od: 1. 5. 2021
Smernica je prioritne určená pre prevádzkovateľov SBS a pre ich zamestnancov – strážnikov, ktorí externe dodávajú strážne služby majiteľom obchodných prevádzok na základe zmluvy...
Právny stav od: 1. 4. 2021
Účelom tejto internej smernice je stanovenie podmienok výkonu činnosti zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a komisie BOZP (ďalej len ZZ pre BOZP) v...
Právny stav od: 1. 1. 2021
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene v obci a upravuje niektoré povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu...
Právny stav od: 21. 7. 2020
Účelom vypracovania posudku o riziku a prevádzkového poriadku je stanovenie bezpečných pracovných postupov pre činnosti s expozíciou vibráciám, a to hlavne s dôrazom na...
Právny stav od: 6. 2. 2021
Účelom smernice pre riadenie odpadového hospodárstva je definovať procesy a stanoviť postupy a zodpovednosti pre zavedenie systému pre riadenie odpadového hospodárstva v...
Právny stav od: 1. 1. 2021
Smernica o výkone finančnej kontroly v podmienkach orgánu verejnej správy upravuje postup, t. j. základné pojmy, kompetencie, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov orgánu verejnej...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti IFP


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.