Výsledky vyhľadávania v Beck komentároch: 811 výsledkov
...
Publikácia: Zákon o správnom konaní
Autor: doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., JUDr. Mgr. Janka Hašanová, PhD.
Vydanie: Komentár, 2. vydanie, 2015
ISBN: 978-80-89603-35-0
Publikácia: Zákon o priestupkoch
Autor: Doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.
Vydanie: Komentár, 1. vydanie, 2015
ISBN: 978-80-89603-30-5
Publikácia: Daňový poriadok
Autor: Doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
Vydanie: Komentár, 1. vydanie, 2015
ISBN: 978-80-89603-28-2
Publikácia: Tlačový zákon
Autor: JUDr. Ernest Valko, PhD., JUDr. Jozef Vozár, CSc., Mgr. Lukáš Lapšanský
Vydanie: Komentár, 1. vydanie, 2009
ISBN: 978-80-7400-169-7
Publikácia: Zákon o zdravotnej starostlivosti
Autor: Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.
Vydanie: Komentár, 1. vydanie, 2015
ISBN: 978-80-89603-29-9
Publikácia: Zákon o azyle
Autor: JUDr. Nataša Hrnčárová, PhD., Doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.
Vydanie: Komentár, 1. vydanie, 2012
ISBN: 978-80-7400-264-9
Publikácia: Zákon o správnom konaní
Autor: JUDr. Bc. Janka Hašanová, PhD., doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
Vydanie: Komentár, 1. vydanie, 2012
ISBN: 978-80-7400-422-3
Publikácia: Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
Autor: Doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.
Vydanie: Komentár, 1. vydanie, 2012
ISBN: 978-80-7400-257-1
Publikácia: Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
Autor: Doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.
Vydanie: Komentár, 1. vydanie, 2012
ISBN: 978-80-7400-257-1
Publikácia: Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
Autor: Doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.
Vydanie: Komentár, 1. vydanie, 2012
ISBN: 978-80-7400-257-1
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené