Výsledky vyhľadávania v Beck komentároch: 6 763 výsledkov
...
Publikácia: Občiansky zákonník, Zmluvy o prenechaní vecí na užívanie
Autor: JUDr. Martin Križan, PhD.
Vydanie: Komentár, 1. vydanie, 2012
ISBN: 978-80-7179-292-5
Publikácia: Občiansky zákonník, Zmluvy o prenechaní vecí na užívanie
Autor: JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M.
Vydanie: Komentár, 1. vydanie, 2012
ISBN: 978-80-7179-292-5
Publikácia: Exekučný poriadok
Autor: doc. JUDr. Marek Števček, PhD.
Vydanie: Komentár, 2. vydanie, 2015
ISBN: 978-80-89603-25-1
Publikácia: Zákon o rodine
Autor: Doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.
Vydanie: Komentár, 2. vydanie, 2013
ISBN: 978-80-89603-15-2
Publikácia: Občiansky zákonník, Zmluvy o prenechaní vecí na užívanie
Autor: Doc. JUDr. Anton Dulak, PhD.
Vydanie: Komentár, 1. vydanie, 2012
ISBN: 978-80-7179-292-5
Publikácia: Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Autor: Doc. JUDr. Ján Cirák, CSc.
Vydanie: Komentár, 1. vydanie, 2012
ISBN: 978-80-7400-265-6
Publikácia: Občiansky súdny poriadok
Autor: doc. JUDr. Marek Števček, PhD.
Vydanie: Komentár, 2. vydanie, 2012
ISBN: 978-80-7400-406-3
Publikácia: Zákonník práce
Autor: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
Vydanie: Komentár, 4. vydanie, 2015
ISBN: 978-80-89603-31-2
Publikácia: Zákonník práce
Autor: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
Vydanie: Komentár, 3. vydanie, 2013
ISBN: 978-80-89603-10-7
Publikácia: Exekučný poriadok
Autor: doc. JUDr. Marek Števček, PhD.
Vydanie: Komentár, 1. vydanie, 2011
ISBN: 978-80-7400-335-6
...

Publikácia


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené