62/2019 Vestník MZ SRRozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej liečebne Samuela Bluma v Plešivci

Dátum vydania 16.12.2019
Účinnosť od 01.11.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené