28/2019 Vestník MZ SROpatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. júna 2019 č. 07252-2019-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby

Dátum vydania 12.06.2019
Účinnosť od 12.06.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.06.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

12.06.2019

Pôvodný predpis

12.06.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené