20/2019 Vestník MZ SROpatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. mája 2019 č. S07592-2019-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2019

Dátum vydania 31.05.2019
Účinnosť od 31.05.2019

OBSAH

§1
§2

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.05.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

31.05.2019

Pôvodný predpis

31.05.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené