19/2019 Vestník MZ SRŠtatút Odborných pracovných skupín Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre tvorbu nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie

Dátum vydania 01.05.2019
Účinnosť od 01.05.2019
Redakčná poznámka

Tento štatút stráca účinnosť dňom skončenia projektu " Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe ".

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené