17/2019 Vestník MZ SRŠtatút Odborných pracovných skupín Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy

Dátum vydania 01.05.2019
Účinnosť od 01.05.2019
Redakčná poznámka

Tento štatút stráca účinnosť dňom skončenia projektu "Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe".

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené