14/2019 Vestník MZ SRRozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice

Dátum vydania 01.05.2019
Účinnosť od 01.04.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené