50/2018 Vestník MZ SROdborné usmernenie na zriaďovanie, prevádzku a činnosť poradenských centier ochrany a podpory zdravia

Dátum vydania 01.11.2018
Účinnosť od 01.11.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.11.2018

Pôvodný predpis

01.11.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené